Junior Internet v marci predstaví projekty stredoeurópskej IT mládeže
               

Junior Internet v marci predstaví projekty stredoeurópskej IT mládeže

Dátum: 09.01.2012  |  Autor: Michal  |  Kategória: nekategorizované

docstiahnuť word dokument  docstiahnuť pdf dokument

09. januára 2012, Bratislava - V marci, mesiaci knihy a internetu sa vo všetkých krajinách strednej Európy stretnú mladí ľudia so zápalom v informačných technológiách a počítačovej grafike. Hodnotiace komisie v Česku, Poľsku a Maďarsku vyberú tých najlepších, ktorých pozve organizátor slovenského Junior Internetu – AMAVET v spolupráci s IAB Slovakia na konferenciu v Bratislave. Tá bude už po tretíkrát nielen národným finále ale aj medzinárodným sympóziom, ktoré vytvorí priestor na diskusiu najlepších mladých programátorov a grafikov z rôznych krajín. Sympózium je rodiskom nových myšlienok a medzinárodných partnerstiev.

Sympózium bude súčasťou slovenskej konferencie, ktorá uvíta naše talenty a víťazov národných kôl z Česka, Poľska a Maďarska v dňoch 23. – 25. marca. Stretneme sa už siedmykrát v Bratislave, Rači, v priestoroch konferenčnej sály hotela Barónka.

Prvé dva dni budú hlavne o zoznamovaní sa, prezentovaní študentských prác a spoznávaní najnovších trendov v IT z úst rečníkov, pozvaných zo slovenských univerzít a firiem. V sobotu, 24. marca, ukončíme národnú konferenciu vyhlásením a ocenením víťazov zo Slovenska a celkového víťaza 4 krajín Junior Internetu. Pre najvytrvalejších bude pripravená posledná výzva - nočná LAN party. Posledný deň, nedeľa, bude v znamení sympózia, kde sa okrem spomenutých hostí pridajú aj čerství víťazi zo Slovenska.

Zdá sa ti, že svet medzi klávesnicou a kreslom už nie je to, čo býval? Meme už dávno nie sú ani len úsmevné a hádky na internetových diskusiách tiež stratili svoje čaro?

Prihlás sa so svojím projektom na Junior Internet a zaži zmenu. Registrovať sa môžeš do jednej z piatich kategórií.

  • JuniorWeb - súťaž o najlepšie webové stránky a internetové projekty
  • JuniorDesign - súťaž o najlepší dizajn webových stránok a grafickú prácu
  • JuniorText - súťaž o najlepší blogový príspevok na tému „Kniha, televízia, internet... Čo nás ešte čaká?“
  • JuniorErb - súťaž webových stránok pre mestá, obce, regióny, turistické miesta či verejnú správu.

V roku 2012, AMAVET a IAB Slovakia vyhlásili novú kategóriu:

  • JuniorApp – súťaž mobilných aplikácií alebo perspektívnych návrhov mobilných aplikácií.

26.2.2012 - ukončenie registrácie
3.3.2012, 10.3.2012 a 17.3.2012 – národné konferencie v Maďarsku, Poľsku a v Českej republike.
23. - 25.3.2012 - národná konferencia a medzinárodné sympózium v Bratislave, Slovensko
2.-3.4.2012 - konferencia Internet ve státní správě a samosprávě v Hradci Králové


Junior Internet – súťažná konferencia, ktorá ponúka odrazový mostík pre začínajúcich webových programátorov, grafikov a blogerov. Na podujatí mladí nadšenci predstavujú svoje projekty a ďalšie vízie skúseným odborníkom v úlohách porotcov a prednášajúcich. Každoročne konferencia prebieha vo všetkých krajinách V4 a najlepší sa stretnú na medzinárodnom sympóziu, vždy v inej krajine. Viac informácií na www.juniorinternet.sk

AMAVET - Asociácia pre mládež, vedu a techniku je záujmové občianske združenie s orientáciou na mladých ľudí, popularizáciu vedy a techniky. Združuje 280 klubov a krúžkov na celom území Slovenska s počtom viac ako 4000 členov. K najzaujímavejším podujatiam vytváraných asociáciou AMAVET patria Festival vedy a techniky a projekt pre mladých internetových nadšencov Junior Internet. Viac informácií na www.amavet.sk

IAB Slovakia - IAB Slovakia je združenie subjektov internetového trhu od médií, agentúry až po zadávateľov. Úlohou združenia je podporovať rozvoj internetu ako komunikačného a reklamného média. Viac informácií na www.aim.sk


Táto práca je podporovaná Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe zmluvy č. LPP-0314-09.