Pozorujeme meteorický roj Perzeidy
               

Pozorujeme meteorický roj Perzeidy

Dátum: 10.08.2011  |  Autor: Michael  |  Kategória: nekategorizované

K letu patria okrem iných atrakcií aj jasné teplé noci, ktoré človeka priam lákajú ľahnúť si na zem a pozorovať trblietajúce sa hviezdy. Okrem nich však oblohu každoročne v auguste zdobí najznámejší meteorický roj Perzeidy a ,samozrejme, ani tento rok nebude výnimkou.

Maximum činnosti tohto roja bude tento rok v noci z 12. na 13. augusta, hoci meteory prislúchajúce tomuto roju môžeme pozorovať približne od 23.júla do 24. augusta. Frekvencia pozorovaných meteorov obvykle dosahuje približne 100 a výnimočne aj viac za hodinu.

Perzeidy sú pomenované podľa bodu na oblohe -radiantu, odkiaľ vychádzajú, pričom táto malá plôška sa nachádza v súhvezdí Perzea. Perzeus ako súhvezdie nájdeme medzi Povozníkom a Andromédou, naľavo od súhvezdia Kasiopeja. Súhvezdie je pomenované po gréckom hrdinovi a bojovníkovi Perzeovi, synovi najvyššieho boha Dia a Danae, ktorý zabil Medúzu Gorgónu, obludu, na ktorú keď sa priamo niekto zahľadel, skamenel.

Na obrázku je schematicky znázornená poloha radiantu Perzeíd.

Perseids

Z astrofyzikálneho hľadiska sú Perzeidy malé kamenné úlomky z kométy Swift-Tuttle, preto sú rozprestreté pozdĺž jej dráhy. Táto kométa má obežnú periódu 130 rokov. Väčšina úlomkov sa z kométy uvoľnila relatívne dávno, pred tisíckami rokov, no časť oblaku Perzeíd je mladšia. Z kométy sa totiž uvoľnili v roku 1862. Keď dráha Zeme prechádza touto časťou oblaku, je intenzita roja spravidla väčšia. Perzeidy sú viditeľné predovšetkým na severnej pologuli, nakoľko samotná dráha kométy Swift-Tuttle prechádza týmto smerom. Frekvencia meteorov je najväčšia nad ránom, nakoľko strana Zeme, ktorá je obrátená smerom k Slnku, „zachytáva“ viac meteoridov.

 Perzeidy sú ľudovo nazývané ako „slzy svätého Vavrinca“. Táto metafora vznikla na počesť mučeníckej smrti svätého Vavrinca, ktorý bol upálený na rozžeravenom rošte dňa 10.augusta 258, teda v čase maximálnej intenzity roja.

Svätý Vavrinec pred Valeriánom

Lawrence

Meteorické roje môžeme pozorovať počas celého roka. V nasledujúcej tabuľke vyhľadáte najznámejšie roje a niekoľko dôležitých charakteristík k nim. Prajeme Vám trpezlivosť pri pozorovaní a samozrejme jasnú oblohu!

 

Meteorické roje

Názov

Obdobie činnosti

Maximum činnosti

Radiant

Materské teleso

Poznámky

Kvadrantidy

1.-6. január

4.I

Boo

 

rýchle, modré

Lyridy (apríl)

19.-24. január

21.IV

Lyr

kométa Thatcher

rýchle, jasné

η Akvaridy

1.-8. máj

5.V

Aqr

kométa Halley

rýchle, stály roj

Lyridy (jún)

10.-21. jún

15.VI

Lyr

 

modré

Kaprikornidy

10. júl-15. august

25.VII

Cap

 

žlté, veľmi pomalé

δ Akvaridy

15. júl-15. august

28.VII

Aqr

 

pomalé, dlhé stopy

Kaprikornidy

15. júl-25. august

1.VIII

Cap

 

žlté

Perzeidy

25. júl-18. august

12.VIII

Per

kométa Swift-Tuttle

rýchle, fragmentácia

Orionidy

16. -26. október

21.X

Ori

kométa Halley

rýchle, stály roj

Tauridy

10. okt.-30. nov

1.XI

Tau

kométa Encke

pomalé, jasné

Leonidy

15.-19. november

17.XI

Leo

kométa Tempel-Tuttle

rýchle, stály roj

Geminidy

7.-15. december

14.XII

Gem

asteroid Phaethon

biele

Urzidy

17.-24. december

22.XII

UMi

   

Fotografia zachytávajúca roj Perzeíd

meteors

 

Použitá literatúra:

  • Moore, P.: Hviezdy a planéty. Slovart spol s.r.o., Bratislava, 2001.
  • Pittich, E.-Kalmančok, D.: Obloha na dlani. Obzor, Bratislava, 1983.