Hľadáme talenty na internete, si jedným z nich?
               

Hľadáme talenty na internete, si jedným z nich?

Dátum: 09.01.2019  |  Autor: Janko  |  Kategória: nekategorizované

Na súťaž Junior Internet 2019 pozýva AMAVET všetkých nadšencov internetu a programovania na 14. ročník súťažnej konferencie. Projekty webových stránok, mobilných aplikácií, blogov alebo vlogov, dizajnov, grafiky a textov na webe sú viac než vítané. Prihlasovať svoje projekty môžu žiaci základných a stredných škôl do 28. februára 2019. Po tomto termíne hodnotiaca komisia zložená z odborníkov z praxe vyhodnotí prihlásené práce a organizátor súťaže pozve najzaujímavejšie projekty na prezentáciu počas súťažnej konferencie.

Prihlasovanie projektov: http://www.juniorinternet.sk/

Finále súťažnej konferencie sa uskutoční 5. a 6. apríla 2019 na Fakulte informatiky a informačných technológií STU v Bratislave.

Súťaž prebieha pod záštitou prof. Márie Bielikovej, dekanky Fakulty informatiky a informačných technológií STU a Ladislava Mika vedúceho Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku.

Konferencia je otvorená pre všetkých záujemcov o projekty mladých ľudí, prednášky z IT a marketingu. Zvlášť vítané sú školy počas dopoludňajšieho programu pri prezentačných stánkoch organizácií, pracujúcich s modernými technológiami.

Odborným garantom Junior Internet-u bola IT Asociácia Slovenska a súčasne záštitu nad podujatím prijal prezident asociácie Emil Fitoš. Junior Internet 2019 sa uskutočnil s podporou Accenture nadačného fondu – Nadácie Pontis, spoločnosti SK-NIC a Zastúpenia európskej komisie na Slovensku.

Dávid Richter, Koordinátor súťaže Junior Internet