AMAVET-áci obnovujú svoje rady
               

AMAVET-áci obnovujú svoje rady

Dátum: 09.01.2019  |  Autor: Janko  |  Kategória: nekategorizované

Sme ako veľká rodina. V tej skutočnej sa rodia nové deti a tí starší odchádzajú na zaslúžený odpočinok. V našej, v AMAVET-e, prichádzajú noví členovia, vznikajú nové kluby, ktoré idú v popularizácii vedy a techniky vo vychodených šľapajách ostatných klubov, ale aj vymýšľajú a inovujú tvorivé využívanie voľného času detí. Za 29 rokov existencie občianskeho združenia je logické, že tí čo boli na začiatku odovzdávajú žezlo tým mladším. Je prirodzené, že vek zavelí a mravenčiu prácu vedúcich klubov, dobrovoľníkov v neformálnom vzdelávaní po pracovnom čase už prestanú vykonávať. Takto zanikne aj klub, ale ďalší zas vznikne. Je nás približne 4 500 členov, ktorí pracujú v 55-tich, v niektorých časoch v 56-tich, kluboch po celom Slovensku. Tie počty sa významne nelíšia, zmeny sú v ich reprezentantoch, osobách.

Je mi cťou týmito riadkami úprimne poďakovať vedúcim dvoch klubov, ktoré ukončili svoju činnosť rokom 2018.  Pani Darina Vaneková bola vedúcou AMAVET klubu 780 v Žiline. Za 20 rokov „odchovala“ 76 členov a zorganizovala 92 podujatí. Pani Mgr. Miroslava Petríková bola vedúcou AMAVET klubu 925 v Žiline. Za 13 rokov získala pre vedu a techniku 171 členov a zorganizovala 144 podujatí. Milé dámy, ďakujeme takto verejne za váš čas, ktorý ste venovali podpore talentu slovenských detí! Nikdy sa asi nedozvieme aké veľké stromy vyrástli z vašich rozosiatych zrniek, ktoré ste zasadili do kyprej „pôdy“ vedomostí žiakov, vašich členov, ale určite ste svojou hrivnou zveľadili úrodu vzdelávania na Slovensku. Ďakujeme!

Dva AMAVET kluby zanikli, ale súčasne boli založené tri nové AMAVET kluby. V Košiciach z iniciatívy teraz už vedúcej AMAVET klubu 971 RNDr. Jany Plichtovej. V Divíne vznikol AMAVET klub 972, kde je vedúcou Mgr. Ľudmila Štupáková. Tretí AMAVET klub má číslo 973 a vznikol v Lučenci z iniciatívy dvoch dám – Mgr. Ľubice Morkovej a RNDr. Moniky Kapičákovej, ktorá je súčasne vedúcou klubu. Všetkým trom novým klubom držíme palce, veľa trpezlivosti s deťmi, ktoré majú aj po školskom vyučovaní chuť hrať sa na vedátorov. Tešíme sa s vami!

Ján Nemec