IV. fórum DUNAJSKÉHO FONDU s účasťou AMAVET-u
               

IV. fórum DUNAJSKÉHO FONDU s účasťou AMAVET-u

Dátum: 17.10.2018  |  Autor: Janko  |  Kategória: nekategorizované

Ak jestvuje rieka, jestvuje aj more. Závan nového nádychu, nových možností.

Slogan Dunajského fondu „V spojení s riekou – riekou spojení“ naplnilo aj IV. diskusné fórum, ktoré sa konalo v septembri symbolicky na nábreží Dunaja, v divadle Aréna. Tentokrát tam mala zastúpenie aj Asociácia pre mládež, vedu a techniku. Ing. Marián Fačkovec je vedúcim AMAVET klubu 946, koordinátor projektu Lodenica Zálesie, na brehu Malého Dunaja, kde prírodovedné aktivity v lone prekrásnej prírody lužných lesov zažívajú aj žiaci bratislavských škôl najmä počas letných prázdnin.

Dunajský fond je otvorenou neziskovou platformou pre rozvoj verejnoprospešných aktivít a verejne prístupných priestranstiev v okolí slovenského toku Dunaja, vrátane Malého Dunaja. Dunajský fond identifikuje, združuje a koordinuje finančné, ľudské a  iné dostupné zdroje, umožňujúce dosahovanie cieľov Charty Dunajského fondu. Tieto zdroje prepája s nositeľmi zaujímavých nápadov a know-how a s realizátormi konkrétnych aktivít v území rieky.

Na IV. fóre Dunajského fondu diskutovali zástupcovia ministerstiev, Zastúpenia Európskej komisie v SR, Bratislavského samosprávneho kraja, Štátnej ochrany prírody, Vodohospodárskej výstavby, Slovenského vodohospodárskej podniku, ale aj tí z „druhej strany“ Dunaja, ktorí sú presvedčení, že veľtok v srdci Európy zohráva kľúčovú rolu v našich životoch. Rieka určuje kvalitu života v Bratislave a v jej širšom podunajskom zázemí.  Aj tohtoročné fórum sa nieslo v duchu hľadania ciest, ako umožniť ľuďom ešte bližší a pohodlnejší kontakt s riekou na tých miestach, kde to ochrana prírodných hodnôt, bezpečnosť a hospodárske aktivity umožňujú.

V diskusnom bloku „Živý Malý Dunaj“ vedúci AMAVET klubu 946 Marián Fačkovec zdôraznil, že v projekte Lodenica Zálesie sa snažia dostať k vode a na vodu v bezpečných kanoe, pospájaných do dômyselných „katamaranov“, čo najviac detí a mladých ľudí, vytvoriť u nich pozitívny vzťah k prírode. Ponúkajú príležitosť na zaujímavé trávenie voľného času aj pre mladé rodiny, ktoré sa v poslednom čase prisťahovali do obce Zálesie.

Ján Nemec