Krajský festival vedy a techniky AMAVET v Kremničke Banskobystrický kraj
               

Krajský festival vedy a techniky AMAVET v Kremničke Banskobystrický kraj

Dátum: 16.11.2017  |  Autor: Janko  |  Kategória: nekategorizované

Podujatím, na ktorom mohli mladí ľudia ukázať a prezentovať svoje myšlienky a nápady bol aj Krajský festival vedy a techniky AMAVET, ktorý zorganizoval AMAVET klub 937 v Spojenej škole Kremnička v Banskej Bystrici. Zvyšovať záujem mladých ľudí o  oblasť vedy a techniky je jednou z oblastí činnosti klubu. Žiaci základných a stredných škôl z Banskobystrického kraja sa prihlásili do súťaže so 14 projektami.

Hodnotiaca komisia v zložení doc. Ing. Kamil Cejpek, PhD., Ing. Róbert Sviatko, Ing. Petra Kvasnová, PhD. a Ing. Pavol Kyman mala ťažkú úlohu pri rozhodovaní a určení, ktoré súťažné projekty postúpia do celoštátnej súťažnej prehliadky vedeckých a technických projektov, ktorá sa uskutoční v Bratislave. Mladí vedátori prezentovali svoje projekty s takým výborným výsledkom, že hodnotiaca komisia rozhodla o postupe až 12 projektov, ktoré spĺňali zadané kritéria. Medzi najlepšie projekty sa zaradili  v kategórií Elektrina a mechanika projekt „Elektromagnetická indukcia v pokusoch“ autora Zorana Trnku, v kategórií Energia a transport projekt „Systém vetrania s rekuperáciou tepelnej energie“ autorky Ľudmili Čaniovej a v kategórií Biológia projekt „Imobilizácia enterokinázy pomocou kapsúl z alginátu vápenáteho“ autorov Lucie Krahulcovej a Andreja Szábu. V sprievodnom programe vystúpil aj zástupca Cechu vykurovania tepelnej techniky a inštalácií Ing. Ľuboslav Jánoš, ktorý mladým ľudom priblížil problematiku využívania a hospodárenia s energiou. Členovia klubu zo ZŠ Radvaň sa prezentovali ukážkami z činnosti robotického krúžku. Krajský festival vedy a techniky AMAVET si prišlo pozrieť 269 návštevníkov, čo ukazuje, že záujem mladých ľudí o podujatia zamerané na oblasť vedy a techniky je veľký. O dobrý priebeh celého podujatia sa postarali členovia klubu AMAVET 937 a členovia ÚKC ZSVTS Banská Bystrica, ktorým patrí poďakovanie za ich odvedenú prácu a je zárukou, že aj ďalšie spoločné podujatia prispejú k zvyšovaniu záujmu mladých ľudí o túto oblasť.

Vladimír Kováčik, vedúci AMAVET klubu 937, pri SŠ Kremnička, Banská Bystrica