Krajský Festival vedy a techniky AMAVET v Žiline
               

Krajský Festival vedy a techniky AMAVET v Žiline

Dátum: 16.11.2017  |  Autor: Janko  |  Kategória: nekategorizované

Mladí vedátori v Žilinskom kraji predviedli svoje schopnosti

Dňa 20. októbra 2017 sa v priestoroch rektorátu Žilinskej univerzity v Žiline konal FESTIVAL VEDY A TECHNIKY AMAVET 2017 – krajské kolo pre Žilinský kraj, ktorý bol postupovým kolom na celoštátne finále, súťažnú prehliadku vedecko-technických projektov žiakov základných a stredných škôl. Vedátori tu prezentovali svoju bádateľskú  činnosť pomocou panelovej (posterovej) prezentácie. 

Na krajské kolo bolo prihlásených  21 projektov. Projekty hodnotila odborná komisia zložená zo šiestich členov – vysokoškolských pedagógov a vedeckých pracovníkov Žilinskej Univerzity, ktorá po dôkladnom zvážení udelila desať postupových miest na celoslovenské finále.

Počas organizovania krajského kola rezonovala hlavná myšlienka Festivalu vedy a techniky AMAVET, ktorou je už dvadsať rokov podporovať rozvoj vzdelávania,  záujem o  vedu a techniku a tak pomáhať rozvoju vedomostnej spoločnosti.

Sme radi, že krajský festival v Žilinskom kraji sa opäť mohol konať na univerzitnej pôde. Touto cestou by sme sa chceli poďakovať mestu Martin,  firmám ECCO a Francesca za podporu, ako aj vedeniu Žilinskej univerzity v Žiline za  poskytnutie priestorov, pomoc a príjemnú pracovnú atmosféru.

doc. Ing. Jozef Ristvej, PhD., predseda AMAVET klubu 549