„Môžeme si za to sami!“
               

„Môžeme si za to sami!“

Dátum: 03.10.2017  |  Autor: Janko  |  Kategória: nekategorizované

Keď táto veta vykĺzla neskoro večer z úst dobrovoľníka v stánku AMAVET-u počas tohtoročnej Európskej noci výskumníkov, čakala som nechápavo s otáznikom v očiach na dôvetok. Otázniky narastali  pravdepodobne rýchlosťou svetla, lebo dôvetok prišiel v zlomku sekundy a s patričnou dávkou smiechu. „.... no áno, keby sme mali menej  zaujímavých pokusov a ľudia by sa len pozerali, určite  by sme mali v stánku menej ľudí a  neboleli by nás ústa od toľkého vysvetľovania!“

Po náročnom dni si obsah vysvetlenia zabalený do „temného“ dobrovoľníckeho humoru  ku mne razil cestu istú chvíľu, no nakoniec som sa musela zasmiať a pritakať.
Naši dobrovoľníci totiž od skorých ranných hodín do neskorej polnoci vytrvalo a bez prestávky odpovedali na zvedavé otázky malých i veľkých.

Tešili sme sa z neustávajúceho toku  otázok návštevníkov bez rozdielu veku, v ktorých sa dokázala prebudiť zvedavosť a na krátku chvíľu sa stali bádateľmi odhodlanými objaviť ešte neobjavené.

Tešili sme sa aj zo záujmu učiteľov, ktorí uznanlivo a s úsmevom pokyvovali hlavami nad jednoduchými pokusmi, ktoré zábavne vysvetľujú najmä fyzikálne zákonitosti a vnášajú svetlo do, pre ľudské oko, neviditeľného sveta.

Prečo je odrazu nemagnetický materiál magnetický? Prečo oheň dokáže tancovať v rytme hudby? Čo je to hustota a ako sa s ňou vieme hrať? Ako a kedy môžeme vidieť magnetické pole a ako ho dokážeme „skrotiť“? Ako vzniká elektromagnetické pole a ako si ho vieme vyrobiť vlastnými rukami? Je pre náš mozog náročné koordinovať jemnú motoriku?... a ešte mnoho ďalších Prečo? Ako? Kedy? Načo? znelo v súvislosti s exponátmi počas tohtoročnej Európskej noci výskumníkov v stánku AMAVET-u  bezprestávky celých 15 hodín.

Naši dobrovoľníci  s úsmevom prezentovali základnú filozofiu Asociácie pre mládež vedu a techniku – podnietiť a podporovať záujem detí a mládeže o vedu a techniku. Začať je najlepšie od najmenších a im najprijateľnejšou formou – preto na návštevníkov čakali hravé praktické pokusy, ktoré zabavili aj skôr narodených.  

A čo nás potešilo najviac? Otázky návštevníkov, či nás o rok na noci výskumníkov nájdu opäť! Dokázali by ste odpovedať slovkom NIE? Len zopár hodín oddychu stačilo na to, aby sme začali vymýšľať, čo pre nich pripravíme. Takže o rok?

Lebo „môžeme si za to sami, ale máme z toho radosť!“ 

Touto cestou by som rada  poďakovala všetkým dobrovoľníkom AMAVET-u, ktorí so stoickou trpezlivosťou, usmiati a v dobrej nálade zvládli tento náročný deň, ale aj jeho prípravu.

Ing. Anna Kravárová, AMAVET klub 959 SOVA, Bratislava