AMAVET úspešný aj na EUCYS-e
               

AMAVET úspešný aj na EUCYS-e

Dátum: 03.10.2017  |  Autor: Janko  |  Kategória: nekategorizované

Miroslav Kurka, víťaz Festivalu vedy a techniky AMAVET 2016, postúpil na prestížnu súťaž pre členské štáty EÚ - European Union Contest for Young Scientists (EUCYS) EU Science & Innovation, kde získal ocenenia EIROForum - ILL special donated prize. Aké sú jeho skúsenosti zo zahraničnej súťaže?

Tohto roku som mal, vďaka organizácii AMAVET, možnosť zúčastniť sa na súťaže EUCYS 2017 v hlavnom meste Estónska Tallinn. Súťaž organizovaná Európskou Úniou bola špičkovo pripravená a program prispôsobený pre účastníkov. Bola to pre mňa životná skúsenosť, ktorá určite ovplyvní moje budúce rozhodnutia pri štúdiu.

Každoročne sa súťaž uskutočňuje v hlavných mestách. Tento rok to bol Tallinn. Mesto, ktoré prináša nádych severských krajín, no aj ruskej kultúry. Staré mesto, malo niekoľko čŕt ruskej kultúry, ako sú opevnenia prístavných miest,  stredoveké Kostoly a drahé pivo. Na meste a mieste však nezáleží… Hlavným prínosom je práve súťaž. Ja som mal to šťastie, že som sa mohol zapojiť do  špičkového výskumu na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach pod vedením doc. RNDr. Jána Füzera, PhD. a RNDr. Samuela Dobáka. Z tejto spolupráce vznikol projekt, ktorý som prezentoval na EUCYS-e.  Práve na tejto súťaži som spoznal mnoho talentovaných ľudí s rovnakými záujmami. V takomto prostredí sa najlepšie budujú priateľstvá a myslím si, že môžem hovoriť za celú slovenskú reprezentáciu, nových priateľstiev pribudlo mnoho. Aj keď človek pri príchode má istú nervozitu z prestížnej súťaže alebo odbornosti hodnotiteľov. Taktiež k odvahe nepridá, keď sa opýta človeka vo vedľajšom stánku, kde študuje alebo plánuje študovať. Odpovede ako Trinity college Cambridge, UCL, London alebo iná prestížna svetová univerzita boli bežnou odpoveďou. Táto nervozita však opadne okamžite, keď sa porozpráva s prvým hodnotiteľom. Človek zistí, že to nie sú bezcitné stroje, ktoré majú za úlohu ohodnotiť každého jedinca, ale práve ľudia s obrovským nadšením pre vedu a výučbu mladých vedcov. Mnohí z nich túto súťaž aj absolvovali. Každé kolo hodnotenia bolo skôr podobné Sokratovskému dialógu, ako nejakému prísnemu testu. Každý rozhovor mi priniesol nový pohlaď  na môj projekt zo strany expertov z rôznych oblastí fyziky a matematiky. Predpokladal som, že šanca na úspech nebude veľká. Nakoniec všetko dobre dopadlo a projekt vyhral cenu Eiroforum. Preto by som chcel odporučiť každému študentovi, ktorý zvažuje Festival vedy a techniky AMAVET nech sa zapojí. Myslím si, že tak ako porota EUCYS-u, tak aj tu máme veľkých odborníkov, ktorí zdieľajú to isté nadšenie pre vedu a  výučbu mladých mozgov a budú len rad,i keď ich kontaktujú študenti nadšení vedou. Záleží čisto na vašej vôli robiť niečo, čo vám poskytne hlbšie poznanie reality a vytrvalosti sa učiť novým veciam.

Miroslav Kurka

O združení EIROForum:

7 členov združenia EIROforum:

CERN: Európske laboratórium pre časticovú fyziku

EFDA: Európska dohoda o vývoji jadrovej syntézy

EMBL: Európske laboratórium molekulárnej biológie

ESA: Európska vesmírna agentúra

ESO: Európske južné observatórium

ESRF: Európske zariadenie pre synchrotrónovú radiáciu