Peter bol fascinovaný
               

Peter bol fascinovaný

Dátum: 09.05.2017  |  Autor: Janko  |  Kategória: nekategorizované

Účasť reprezentantov AMAVET-u na Wetenschaps Expo Sciences v Bruseli

Z celoštátneho finále Festivalu vedy a techniky AMAVET 2016 som spolu s ďalšími tromi súťažiacimi -  Filipom Farkašom, Branislavom Genčúrom a Martinom Petrigom - postúpil na medzinárodnú súťaž Wetenschaps Expo Sciences, ktorá sa konala 28. až 29. apríla 2017 v Bruseli, Belgicku. Zúčastnilo sa jej okrem domácich vystavovateľov aj pomerne veľké množstvo zahraničných študentov z Európy a Ameriky. Mňa až fascinovalo, aké rozmanité projekty prezentovali jednotlivé krajiny, a aké prezentačné schopnosti a vedomosti na prehliadke prejavili kolegovia.

V sprievode a s pomocou nášho delegáta Dávida Richtera sme pripravili svoje výstavné stánky a boli sme zvedaví aj na ostatné projekty. Prehliadka ponúkala množstvo zaujímavých prác, ktoré boli v drvivej väčšine po anglicky. Projekty boli rozdelené do rôznych oddelení, ako napr. Život (Life), Projekty skúmajúce základné princípy (Fundamentals), Technické a technologické projekty (Technology), Výskumy na molekulárnej úrovni (Molecular), Spoločenské vedy (Society) a podobne. Vznikali tu nové známosti a všetci si navzájom pomáhali, keď bolo treba. Najviac sme sa spoznali na kultúrnom večierku, kde sa každá krajina prezentovala svojimi pochutinami a produktmi. Okrem toho si jednotlivé delegácie pripravili aj krátky program, ktorým obohatili celé Expo. Vládla tu naozaj výborná nálada a dobre sme sa zabavili.

Keďže sme ako zahraničná delegácia strávili v Belgicku až päť dní, organizátori nám pripravili aj zaujímavý sprievodný program. Navštívili sme historické mestečko Brugge, kde sme sa mohli kochať ich jedinečnou architektúrou, navštíviť miestnu katedrálu, vyhliadkovú vežu, hrad, či obdivovať množstvo labutí, voľne sa pohybujúcich v okolitých parkoch. V samotnom Bruseli sme si stihli obhliadnuť známe Atomium a navštíviť Prírodovedné múzeum. Bohužiaľ nám už nezostalo dosť času na prehliadku historického centra Bruselu, možno niekedy nabudúce...

Počas dvoch dní prezentácií vedeckých prác som spoznal množstvo kultúr a zvykov, ktoré som doteraz nepoznal. Keďže viaceré projekty sa tiež týkali mojej témy, celá prehliadka sa mi veľmi zapáčila. A taký dobrý kolektív, aký sa stretol na našej výprave, sa už asi ťažko nájde. Na záver celej akcie sme sa všetci rozlúčili a leteli sme naspäť, čo nám bolo aj celkom ľúto. Podľa môjho názoru bola celá akcia zorganizovaná na jednotku a nevyskytli sa žiadne neriešiteľné situácie. Preto hodnotím priebeh výstavy, ako aj celý pobyt v Belgicku na výbornú.

Asociácia pre mládež, vedu a techniku sa snaží mladých ľudí motivovať a podporiť, aby sa venovali vede a výskumu v rôznych oblastiach. Každým rokom a každou akciou pre mládež v oblasti vedy sa neustále zlepšujú, a preto sme naozaj vďační členom tejto neziskovej organizácie za to, že aj nás podporili a umožnili nám zúčastniť sa na Wetenschaps Expo Sciences v Bruseli, kde sme získali veľa nových skúseností, nezabudnuteľných zážitkov a cenných priateľstiev. A samozrejme chuť a energiu pracovať na nových projektoch, aby sme ich mohli opäť prezentovať na Festivale vedy a techniky AMAVET.

Taktiež by som sa chcel poďakovať Súkromnému gymnáziu v Lučenci za ich podporu, ako aj mojim konzultantom Mgr. Helene Kovácsovej (učiteľke biológie) a Dušanovi Kerestúrovi (ornitológ). Srdečne ďakujem aj za poskytnuté finančné granty od nadačného fondu AXA (nadácia Pontis) a Talentov novej Európy (Stredoeurópska nadácia) a mnohým ďalším, bez ktorých by sa môj projekt nemohol uskutočniť.

https://www.youtube.com/watch?v=Zv0rde_q3Ng&feature=share

Peter Nociar, študent Súkromného gymnázia v Lučenci, text

Filip Farkaš, video