PONTIS ocenil inšpiratívne vzdelávacie prístupy
               

PONTIS ocenil inšpiratívne vzdelávacie prístupy

Dátum: 09.05.2017  |  Autor: Janko  |  Kategória: nekategorizované

AMAVET BOL PRI TOM

Na súťaži Generácia 3.0, ktorá sa uskutočnila 3. mája v Bratislave, ocenila odborná porota inšpiratívne vzdelávacie prístupy s potenciálom šírenia do škôl po celom Slovensku. Počas podujatia sa predstavilo 15 projektov, ktoré spomedzi 53 prihlásených odporučila do užšieho výberu odborná porota. V inšpiratívnych prezentáciách vysvetlili ciele a prínosy svojich vzdelávacích prístupov, ktoré v súčasnosti už realizujú. Medzi prezentujúcimi na short liste bola aj Asociácia pre mládež, vedu a techniku so svojim Vedátorskym projektom „Ako vyhrať vedeckú súťaž“ a zástupcovia AMAVET klubu 959 z Bratislavy. Prezentovali pod hlavičkou občianskeho združenia SOVA úspešný projekt ChemPlay, ktorého začiatky boli na súťaži Festival vedy a techniky AMAVET v roku 2015 a na Generácii 3.0 prezentovali svoju ambíciu vytvoriť jeho elektronickú mobilnú aplikáciu. Aj sa im to podarilo. Autori Ivana Kravárová a Adrián Hegedúš boli medzi tromi víťazmi, ktorí boli ocenení sumou 10 tisíc eur. A tak aplikácia môže vzniknúť. Gratulujeme!

Autormi projektu ChemPlay sú študenti strednej školy Ivana Kravárová a Adrián Hegedúš, nadšenci chémie. Všimli si, že slovenskí študenti nie sú zvyknutí myslieť tvorivo. Prejavuje sa to aj tým, že teoretické vedomosti nevedia prepájať s praxou. A hoci by to nikto nečakal, práve chémia dáva priestor na tvorivé spájanie súvislostí. Preto vymysleli spoločenskú stolovú hru s názvom ChemPlay, určenú pre ich spolužiakov, ale aj všetkých študentov chémie. Približuje im anorganickú chémiu, jej logiku a zákonitosti. Pri jej hraní žiaci zapájajú analytické a kritické myslenie a tímovú spoluprácu. „Hra pomohla pochopiť látku aj najslabšiemu študentovi,“ cituje A. Hegedúš reakciu učiteľky chémie. Hra sa ujala nielen na školách, ale je dostupná pre kohokoľvek, kto má o ňu záujem. Plán s mobilnou aplikáciou ChemPlay môžu začať realizovať. Mladí ľudia ju budú môcť hrať kedykoľvek a kdekoľvek. Porota ocenila, že autori hry sú aktívni mladí študenti, takí, akí by mali vychádzať z našich škôl. Veľmi zábavnou a účinnou formou pomáhajú svojim rovesníkom spoznávať krásu navonok nepríťažlivého predmetu.

Realizácia projektu „Ako vyhrať vedeckú súťaž“ z dielne Asociácie pre mládež, vedu a techniku pripraví pedagógov prírodovedných predmetov na to, aby sa stali lektormi pre tvorbu študentských vedátorských projektov. Tvorba vedátorských projektov podporuje zvedavosť a radosť z objavovania, aktivizuje mladých ľudí a prebúdza ich vlastné myslenie a schopnosť celoživotne sa učiť. Prezentácia vlastných vedátorských projektov naučí žiakov lepšie komunikovať, štruktúrovať myšlienky, argumentovať a diskutovať. AMAVET vnáša do výučby prírodovedných predmetov na základných školách hravosť a rozvíja individuálnu tvorivosť. Umiestnenie projektu na short liste medzi 15-timi projektami ukazuje, že má potenciál rozšíriť ho do škôl po celom Slovensku a učiť týmto hravým spôsobom deti, aby boli pripravené na život v 21. storočí.

Viď aj: http://www.nadaciapontis.sk/clanok/ocenilli-sme-inspirativne-vzdelavacie-pristupy/2311

Ján Nemec