PRÁCA SPOJENÁ S RELAXOM
               

PRÁCA SPOJENÁ S RELAXOM

Dátum: 09.05.2017  |  Autor: Janko  |  Kategória: nekategorizované

Členovia AMAVET-u bilancovali na Valnom zhromaždení klubov

Vedúci klubov AMAVET sa zúčastnili na školení spojenom s Valným zhromaždením na pracovno-relaxačnom pobyte, ktorý sa uskutočnil v hoteli GINO PARADISE Bešeňová od  piatka 21. do nedele 23. apríla. Nechýbala ani horúca termálna voda krásneho aquaparku, do ktorej sa ponorili amaveťáci po pracovnom „ponore“.

Ideálne podmienky kongresového centra a príjemného hotelového ubytovania v srdci termálneho kúpaliska v Bešeňovej využili vedúci a ich zástupcovia z 21 klubov AMAVET-u z celého Slovenska.

Pracovná sobota začala Valným zhromaždením, ktoré malo protokolárny program a vyvrcholilo voľbami do orgánov občianskeho združenia. Členovia predsedníctva zostali v nezmenenom zložení. Valné zhromaždenie delegátov potvrdilo vo funkcii predsedu doc. Ing. Jozefa Ristveja, PhD. Vo funkcii podpredsedu JUDr. Mariána Gibu, PhD. a členkou predsedníctva a súčasne riaditeľkou bude naďalej Ing. Gabriela Kukolová. Táto kontinuita zloženia predsedníctva je len dôkazom, že v 27. roku činnosti asociácie dosiahnuté výsledky za posledné roky hodnotia všetci členovia pozitívne. Do kontrolnej komisie bol zvolený z predchádzajúceho zloženia Ing. Ľudovít Baranček a dvaja noví členovia Mgr. Pavol Kysela   a Dávid Kocan.

Popoludní pokračovali vedúci klubov AMAVET školením a prezentáciami klubovej činnosti. Takáto výmena informácii a skúseností medzi vedúcimi klubov je inšpirujúcim zdrojom na skvalitňovanie práce s mládežou, kreovanie nových aktivít a rozširovanie existujúcich podujatí v neformálnom vzdelávaní. Výsledky práce jednotlivých klubov dokazujú, že do popularizácie vedy a techniky sa zapája čoraz viac žiakov a študentov, kde škola hrou je hlavnou metodikou príťažlivej práce klubov.

Po práci delegáti vymenili oblečenie za plavky a vyšli turniketom z hotela priamo do aquaparku. Spojili prácu s relaxom v liečivej geotermálnej vode, ktorá vďaka prvku lítium pozitívne vplýva aj na psychiku človeka. Bol to elixír pre trpezlivú prácu s mládežou, ktorej úspechy sú zas balzamom na dušu vedúcich klubov Asociácie pre mládež, vedu a techniku.

Ján Nemec