Slováci na českom finále súťaže RoboRAVE
               

Slováci na českom finále súťaže RoboRAVE

Dátum: 11.04.2017  |  Autor: Janko  |  Kategória: nekategorizované

V marci sa konalo české finále medzinárodnej súťaže RoboRave 2017. Na súťaž v programovaní a stavbe autonómnych robotov dostal pozvanie aj náš tím – Gymnázium, Amavet klubu 964. Boli sme jedno z dvoch slovenských družstiev, ktoré vyhralo predchádzajúci ročník slovenského finále. Na súťaži sa zúčastnilo celkovo 19 tímov. Medzi českými tímami boli aj minuloroční víťazi, ktorí postúpili do USA a získali na celosvetovom finále druhé miesto.

Súťaž sa konala Pardubiciach, ktoré sa nám predstavili v plnej kráse. S veľkým počtom bicyklov a krásne upraveným mestom, námestím a zámkom. Samozrejme aj s Pardubickými perníkmi rôznych tvarov a chutí. Usporiadatelia boli veľmi milí a vytvorili nám skvelé podmienky. V rámci súťaže nás pozvali aj na recepciu do Pardubického zámku, kde bolo mnoho významných osobností z vysokých škôl a Pardubického kraja.

V súťaži bojovali tímy so svojimi zostrojenými robotmi v jednej kategórii „Fire fighting - Hasenie ohňa“. Úlohou skonštruovaného robota bolo čo v najkratšom čase uhasiť štyri horiace sviečky umiestnené na hracej ploche v rôznych pozíciách a za prekážkami. Súťaž bola fyzicky, psychicky a časovo veľmi náročná. Po únavnej ceste do Pardubíc sme sa po registrácii hneď zapojili do súťaže. Súťaž sa konala podľa medzinárodných pravidiel. Začínala homologizáciou robota a kvalifikáciou. Po kvalifikácii nasledovali finálové súboje vždy medzi dvomi robotmi. Absolvovali sme tri víťazné finálové súboje a vo štvrtom nás vyradil tím technicky lepšie vybavený.

Náš tím Gymnázium, Amavet klubu 964 pod vedením Ing. Jána Motešického v zostave Oliver Kudzia, Samuel Titko a Marek Valčo sa nakoniec umiestnil na peknom 4. mieste. Napriek „zemiakovému umiestneniu“ a počiatočnému sklamaniu môžeme povedať, že je to doposiaľ najlepší úspech slovenského tímu v českom finále a výzva pre nás a všetky budúce slovenské tímy do ďalších bojov.  

Súťaže sme sa mohli zúčastniť aj vďaka finančnej podpore Informačného centra mladých, n.o. Martin a osobného zanietenia Jozefa Ristveja, st. z Martina.

Amavet klub 964, Vranov nad Topľou