Prekroč svoj tieň!
               

Prekroč svoj tieň!

Dátum: 10.03.2017  |  Autor: Janko  |  Kategória: nekategorizované

Tak sme nazvali nový formát aktivity, venovanú deťom v AMAVET klube č. 959.
Doposiaľ sme sa s deťmi venovali predovšetkým vede, vyrábali modely rôznych fyzikálnych javov, pomáhali sme im s realizáciou ich vlastných nápadov a vedeckých projektov, športovali, podporovali ich pri dobrovoľníckych aktivitách, spojených s popularizáciou vedy a AMAVET-u. Veda je nevyčerpateľná studnica nápadov a možností skúmania, ale...!

Koncom roku 2016 sme premýšľali, ako vybočiť zo zaužívaných stereotypov a ponúknuť deťom aj čosi nové. Chceli sme podporiť nielen ich vedecké, bádateľské a tvorivé aktivity, ale pomôcť im podrásť aj osobnostne. Deti dostali priestor pre vyjadrenie svojich postrehov, čo im najviac v tejto oblasti chýba. Odpoveď bola stručná a zaujímavá: „Všetko!“ Skonštatovali, že im chýbajú napr. základy vystavania logickej a súvislej prezentácie projektov, efektívneho kladenia otázok, prezentácie pred publikom, zvládania trémy, ale aj rozhodovania sa pri stanovovaní priorít a vlastných cieľov.

Rozhodli sme sa teda pre realizáciu nového formátu aktivity pod názvom Prekroč svoj tieň. Deti dostanú v nasledujúcom období možnosť posunúť sa vpred pod vedením profesionálnej koučky Andy Profantovej, ktorá sa ich s nadšením ujala.

Prvý workshop sa koná 10. marca 2017 na pôde Gymnázia Jura Hronca v Bratislave. O tom, aký bol prvý dojem a ohlas, radi prinesieme informácie a fotografie, ako inšpiráciu aj pre ostatné kluby.

Ing. Anka Kravárová, vedúca klubu č. 959