Mapa z piesku v AMAVET-e
               

Mapa z piesku v AMAVET-e

Dátum: 10.03.2017  |  Autor: Janko  |  Kategória: nekategorizované

Virtuálne pieskovisko (augmented reality sandbox) je interaktívna hra na podporu priestorového geografického vnímania človeka. Pomocou projektora, 3D kamery a notebooku dokážeme premietať obraz krajiny na piesok, podľa toho, aké tvary terénu sú v piesku vymodelované.  

Pri modelovaní hôr, údolí, riek software zobrazuje nížiny, pohoria, rieky a moria na premietanej ploche spolu s vrstevnicami. To umožňuje žiakom rýchlejšie pochopiť popisovanie máp vrstevnicami a ich znázornenie v trojrozmernom priestore. Vrstevnica, alebo izohypsa, je krivka na mape, či v teréne, spájajúca body s rovnakou nadmorskou výškou. Podľa vzdialeností na mape susediacich vrstevníc vieme určiť, či terén stúpa mierne alebo prudko. Platí pravidlo, že čím sú na mape vrstevnice hustejšie pri sebe, tým je svah kopca, ktorý znázorňujú, strmší. Naopak, ak sú vrstevnice od seba vzdialenejšie, predstavujú malý sklon terénu. Podľa priebehu vrstevníc a vzdialeností medzi nimi si dokážeme vytvoriť predstavu o tvare zemského povrchu, ktorý na mape vykresľujú. Vieme, kde má kopec najstrmší a najplytší svah, kde je dolina alebo horské sedlo. Virtuálne pieskovisko umožní žiakom hravou formou toto pravidlo veľmi rýchlo pochopiť.

Naša premietaná plocha z pieskoviska obsahuje približne 60 kg piesku. Nad pieskoviskom je pripevnená konštrukcia, ktorú sme skonštruovali v spolupráci s AMAVET klubom 959. Na nej je umiestnený projektor a 3D kamera.         

S mapou z piesku sa budú hrať deti počas rôznych podujatí, ktoré v AMAVET-e organizujeme a určite nebude chýbať na Deň detí, v denných letných táboroch, ale aj počas animačného programu Zvedaví vedci v tábore Baško Polje v Chorvátsku.

Link na video:

https://www.facebook.com/amavet/videos/10154305760233027/


Ján Nemec