V AMAVET-e pripravujú pokračovanie Metodickej príručky Zvedaví vedci II.
               

V AMAVET-e pripravujú pokračovanie Metodickej príručky Zvedaví vedci II.

Dátum: 10.03.2017  |  Autor: Janko  |  Kategória: nekategorizované

Novátorstvo, všeobecne, prináša so sebou veľa prekvapivých situácii. Výnimkou nie je ani AMAVET. Dnes, keď sa v tvorivej dielni sekretariátu pripravuje ďalšia časť Metodickej príručky pre animačný program Zvedaví vedci II., si tvorcovia pospomínali na kreatívne začiatky s pokusmi. Písal sa rok 2012. Pozrite si ako začínali so „Zvedavými vedcami“, vtedy ešte „Šialenými vedcami“: http://amavet.sk/read_post.php?id=680

O dva roky na to, v roku 2014, uzrela svetlo sveta prvá príručka:

http://amavet.sk/read_post.php?id=1294%3AMetodicka-prirucka-pre-animacny-program-Zvedavi-vedci-uzrela-svetlo-sveta

Po troch rokoch je dobré fantáziu a kreativitu dobrovoľníkov opäť zvečniť a ponúknuť ju svojim nasledovníkom. Často je inšpirovaná aj internetom. Preto na sklonku minulého roka oslovili v AMAVET-e animátorov z denných a iných táborov, aby dodali osvedčené a u detí obľúbené nápady na pokusy. Výsledok? 7 hotových produktov a ďalších 30 polotovarov. Bude z čoho variť. Ingrediencie už len zamiešať, odskúšať čo s čím chutí, nezabudnúť si poznačiť postup experimentu, po-kus-koch sledovať reakciu a najmä bezpečne!!! Ale kde? V kancelárii sekretariátu? A čo susedia, zvládnu možné nečakané výbuchy? Vzniká spásonosná myšlienka – interné školenie v Zaježovej  v štýle „urob si sám“ J... o reportáž z lona prírody vás neukrátime v niektorom z nasledovných eRevue AMAVET!

Ján Nemec