„Vyzerá byť taký srdečný človek...“
               

„Vyzerá byť taký srdečný človek...“

Dátum: 16.02.2017  |  Autor: Janko  |  Kategória: nekategorizované

S týmito slovami nás odprevádzal kolega, keď sme spoločne s najmladším laureátom Krištáľového krídla 15-ročným Ondrejom Vrábelom odchádzali k ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu SR. Peter Plavčan nám poďakoval, že sme prijali jeho pozvanie. Ďakovali sme aj my... Cítili sme, že prijatie je úprimné. Spomenul som si na slová kolegu, príjemná polhodinka bola naozaj srdečná. Minister si považoval prijať odchovanca AMAVET-u, ktorý okrem svojej šikovnosti a talentu ukázal, že aj mladý človek je schopný dávať svoj um bezplatne a byť morálnym príkladom pre svojich rovesníkov. Zo špeciálnych bezplatných Pinf  hier sa tešia deti s autizmom, DMO či iným mentálnym postihnutím po celom svete.

Samozrejme, že sme boli s Ondrejom, aby sme nepremeškali ani sekundu na to, získať pre činnosť AMAVET-u ešte kvalitnejšie podmienky, aby sme nápady, energiu a dobrovoľníctvo pretavili na ešte efektívnejšiu prácu s mládežou. Naša mládež je múdra, len jej treba dať podmienky a pozornosť dospelých.

Preto sme odporúčali ministerstvu, aby využilo Pinf Hry v rámci vyučovacieho procesu na špeciálnych základných školách.

Na tohtoročnom 20. ročníku Festivalu vedy a techniky AMAVET začneme oceňovať aj prácu a dôležitosť pedagóga pri rozvíjaní talentu žiakov mimo vyučovací proces a budeme udeľovať „Ocenenie učiteľa“, ktorí viedli žiakov k vypracovaniu tých najúspešnejších projektov. Pán minister nás prekvapil a myšlienku z minuloročného novembrového festivalu si nielen osvojil, ale plakety na oceňovanie sú už aj vyrobené! Veríme, že zvýšením prestíže takéhoto ocenenia učiteľa bude aj drobné finančné ohodnotenie.

Požiadali sme Petra Plavčana aj o podporu aktívnych škôl, poskytujúcich živnú pôdu pre rozvoj žiaka zaradením Festivalu vedy a techniky AMAVET do zoznam súťaží, v ktorých výsledky žiakov sa premietnu do finančného ocenenia ich škôl. Doterajšie mimoriadne výsledky žiakov na našom festivale neboli zohľadnené školám.

Rovnako sme požiadali o preradenie Festivalu vedy a techniky AMAVET v rámci súťaží z kategórie C do kategórie B, pretože už dlhé roky spĺňa všetky podmienky zadané smernicou ministerstva. Zvýši sa tým jej prestíž a kredit a nezanedbateľná je aj možnosť spolupodieľania sa ministerstva na výdavkoch súťaže.

Spomenuli sme aj ďalšie aktivity, ktoré na sekretariáte AMAVET-u chystáme, ako „Sieň vedátorských talentov AMAVET“ a „Centrum ďalšieho vzdelávania vedátorov“. Obom aktivitám by „svedčil“ patronát ministra.

Srdečné stretnutie sa skončilo, zostáva nám veriť, že za ministerským prísľubom bude pokračovanie. Rozhodnosť mu určite nechýba. Budeme v očakávaní, že sa pretaví aj do výsledkov, pretože naše talenty si to zaslúžia!

Ján Nemec

Pozri aj: http://www.minedu.sk/prijatie-15-rocneho-laureata-ceny-kristaloveho-kridla-ondreja-vrabla/