SCIENCE TALKS 2016
               

SCIENCE TALKS 2016

Dátum: 07.12.2016  |  Autor: Janko  |  Kategória: nekategorizované

Trinásty ročník Týždňa vedy a techniky na Slovensku so sebou priniesol ďalšie kolo úspešného podujatia Science Talks, organizovaného Slovenskými elektrárňami v spolupráci s Asociáciou pre mládež, vedu a techniku (AMAVET). Science Talks je podujatie určené učiteľom a žiakom stredných škôl, ktorí sa zúčastňujú Festivalu vedy a techniky AMAVET, a jeho cieľom je inšpirovať, motivovať a priniesť mladým pozitívne príklady zo sveta vedy, výskumu a vývoja nových technológií. 

Na podujatí vystúpili úspešní vedci a inovátori z praxe, ako napríklad astrobiologička Michaela Musilová, ktorá v roku 2014 absolvovala simulovanú misiu na Mars, či Michal Zajaček, ktorý v súčasnosti pracuje na výskume v rámci doktorandského štúdia na Max Planck Inštitúte pre Rádioastronómiu v Bonne.

O svoje vedomosti a skúsenosti zo sveta vedy a techniky sa s účastníkmi podelili aj úspešní stredoškoláci a vysokoškoláci, ako napríklad Michaela Brchnelová, ktorá je finalistkou Google Science Fair a momentálne študuje na TU Delft v Holandsku, Miriam FeretováSamuel Smoter, ktorí so svojimi projektmi získali bronzové medaily na svetovej olympiáde I-SWEEP v Americkom Houstone, či Jana Čornáková, ktorá na najväčšej stredoškolskej vedeckej súťaži Intel ISEF 2016 skončila na vynikajúcom štvrtom mieste v kategórii rastlinné vedy.

V rámci tohto ročníka podujatia bolo aj vyhodnotenie súťaže Misia Mars, organizovanej Slovenskými elektrárňami v spolupráci so Slovenskou organizáciou pre vesmírne aktivity (SOSA). Do súťaže sa mohli zapojiť študenti stredných a vysokých škôl so svojimi návrhmi vedeckých experimentov s praktickým prínosom pre ďalší výskum možností života na Marse. Víťazný projekt zrealizuje medzinárodný tím vedcov pod vedením Michaely Musilovej počas pobytu na simulovanej marťanskej púštnej stanici v USA v januári 2017.

Zdroj: https://www.seas.sk/science-talks

Fotografie: https://www.flickr.com/photos/enelslovensko/sets/72157665137804419