A točí sa...
               

A točí sa...

Dátum: 07.12.2016  |  Autor: Janko  |  Kategória: nekategorizované

POKUSY V TRIEDE

Róbert mimoriadne obľubuje pokusy, ktoré zahŕňajú nezvyčajné efekty. Klamy všetkého druhu sú jeho špecialitou, tento pokus obsahuje niektoré z jeho obľúbených. Myslíme si, že sa ti tiež bude páčiť. Navyše je veľmi jednoduchý na realizáciu.

Najprv pripevni malý objekt na koniec povrazu. Toto spolu vytvorí kyvadlo. Ďalej potrebuješ, a to je veľmi dôležité, tmavý filter, ktorý budeš držať pred okom. Farebný celofán, zadymený pohár alebo diapozitív ti dobre poslúži na tento účel.

Popros niekoho, aby kýval kyvadlom zľava doprava. Je podstatné, aby kyvadlo neopisovalo krúživý pohyb na ceste tam a späť. Postav sa teraz tvárou oproti tejto osobe do vzdialenosti menšej ako dva metre. Rukou drž tmavý filter pred ľavým okom a sleduj pohyb kyvadla oboma očami.

Prekvapenie! Zdá sa, že kyvadlo sa nepohybuje zľava doprava, ale vytvára krúživý pohyb, a to v smere hodinových ručičiek. Ilúzia je ohromujúca.

Premiestni teraz tmavý filter pred druhé oko. Zdá sa, že kyvadlo sa stále točí, ale v opačnom smere!

Získam rovnaký efekt pri neustálom menení miesta. Žiadna pochybnosť: vytvára sa dokonalý dojem, že kyvadlo opisuje kužeľ v priestore.

Vysvetľujeme to tak, že oko reaguje veľmi pomaly, to znamená, že horšie sleduje pohyb, keď je nedostatok svetla.

Pre doplnenie experimentu popros svojho kamaráta, aby kýval dvoma kyvadlami, každým v jednej ruke.

Pokračuj hneď...čaká ťa prekvapenie.