Interaktívna výstava Vedecká hračka v Cejkove
               

Interaktívna výstava Vedecká hračka v Cejkove

Dátum: 07.12.2016  |  Autor: Janko  |  Kategória: nekategorizované

Pri motivácii detí k záujmu o vedu a techniku sa snažíme, aby sme deti vzdelávali nielen z učebníc, ale aj hrou. Chceme, aby chápali princípy fyzikálnych javov a zákonov, preto sme im umožnili, aby sa stretli s vedou hravou formou a hrou rozvíjali svoje technické zručnosti.

Potešilo nás, že putovná výstava občianskeho združenia Vedecká hračka z Banskej Bystrice zavítala aj k nám a hosťovala u nás od 16. do 18. novembra 2016. Učebňa fyziky sa v týchto dňoch premenila na veľkú herňu. Na 10 dlhých stoloch bolo rozložených takmer 80 zaujímavých exponátov, s ktorými sa malé i veľké deti s radosťou, s úsmevom  a potešením hrali, poznávali ich činnosť, experimentovali, sledovali pôsobenie fyzikálnych zákonov. Pri každom stole aktívni animátori zo 6. A ochotne vysvetľovali najmä mladším účastníkom výstavy – ako jednotlivé hračky fungujú, aby sa hrali s nimi bezpečne. Hračky pútali pozornosť detí svojou farebnosťou, zvukovými efektami, pohybom, zaujímavými tvarmi aj možnosťou manipulácie s nimi. Skladali, rozoberali, preklápali, prelievali, roztáčali a skúmali, ako hračka funguje a čo ktorá hračka dokáže. Porovnávali ich s tými, ktoré majú doma a už ich možno nahradili novšími, modernejšími.   Doplnkom výstavy hračiek bola aj výstava obrazov remesiel, kde účastníci mali možnosť vidieť aké remeslá existovali v minulosti a porovnať ich s technológiami dneška.

Deti by prijali hrať sa aj dlhšie, ale chápali, že na hračky už čakajú deti Košiciach.

Touto cestou ďakujeme Občianskemu združeniu Vedecká hračka a pani Puobišovej, za krásne chvíle, ktoré tu deti prežili pri vzdelávaní sa zážitkovou formou.

Ing. Anna Gibová, AMAVET klub č.752, Cejkov