Námety na aktivity v školskom roku 2016/2017
               

Námety na aktivity v školskom roku 2016/2017

Dátum: 23.08.2016  |  Autor: Janko  |  Kategória: nekategorizované

Nemusíte nič organizovať, stačí si len naplánovať kedy a čo. Z dielne Asociácie pre mládež, vedu a techniku môžete využiť pre začínajúci sa školský rok nasledovné aktivity.

September

Exkurzia do CERN-u - príležitosť navštíviť svetoznáme vedecko-výskumné centrum CERN http://amavet.sk/read_post.php?id=1585

Škola v prírode „Zvedaví vedci“ – Makarská riviéra, Chorvátsko

http://superleto.sk/read_post.php?id=1616

Náš TIP:

štvrtok 15.09. – deň pracovného pokoja

 

Október

Krajské festivaly vedy a techniky AMAVET – postupová súťažná prehliadka vedecko-technických projektov žiakov základných a stredných škôl, ktorí prezentujú svoju výskumno-vedeckú činnosť pomocou panelovej prezentácie

http://www.festivalvedy.sk/cms/

Exkurzia do CERN-u - príležitosť navštíviť svetoznáme vedecko-výskumné centrum CERN http://amavet.sk/read_post.php?id=1585

Cesty za vedou – Po stopách Nikolu Teslu

Pri príležitosti 150. výročia narodenia Nikolu Teslu bolo v jeho rodnej dedine Smiljan v dnešnom Chorvátsku sprístupnené pamätné múzeum.  Navštívte ho spolu so zaujímavosťami v okolí!

http://amavet.sk/read_post.php?id=1615

Cesty za vedou – Veda a umenie v Paríži

http://amavet.sk/read_post.php?id=1607

LaBáK – 1. kolo

Korešpondenčný internetový seminár LaBáK pozostáva zo štyroch súťažných kôl v rámci jedného školského roka. Každé kolo tvorí 10 úloh, ktoré sú zamerané na preberané učivo z oblasti biológie, matematiky, fyziky, chémie atď., pričom úroveň nepresahuje úroveň úloh riešených na hodinách v škole.

http://2014-2015.labak.net/

Pohár vedy – registrácia

Súťažiace tímy riešia v štyroch kolách zábavné úlohy, bádajú nad problémami a robia pokusy. Najlepšie tímy postupujú do medzinárodného finále.

Minulý ročník - http://poharvedy.cz

Škola v prírode „Zvedaví vedci“ – Makarská riviéra, Chorvátsko

http://superleto.sk/

Robo RAVE – robotická súťaž

Súťažný tím v počte najmenej dvoch a najviac štyroch členov prihlasuje súťažný projekt robota. Pri vývoji a konštruovaní robota je možné spolupracovať s odborníkmi, výskumnými ústavmi a odbornými inštitúciami. Autori môžu využívať ľubovoľné súčiastky, robotické stavebnice, alebo ich časti, ktoré môžu aj vzájomne kombinovať. Víťazný tím postupuje na najväčšiu medzinárodnú robotickú súťaž RoboRAVE International, ktorá sa koná 19. až 21. mája 2017 v Južnej Amerike, v štáte Kolumbia v meste Medulin.

http://amavet.sk/index.php?id=260&idd=7

Náš TIP:

jesenné prázdniny 28. – 31. október

utorok 1. novembra - deň pracovného pokoja

November

Festival vedy a techniky AMAVET, ktorý je jedným z hlavných podujatí Týždňa vedy a techniky na Slovensku – finále súťažnej prehliadky vedecko-technických projektov žiakov základných a stredných škôl, ktorí postúpili z krajských kôl a prezentujú svoju výskumno-vedeckú činnosť pomocou panelovej prezentácie.

http://www.festivalvedy.sk/cms/

Exkurzia do CERN-u - príležitosť navštíviť svetoznáme vedecko-výskumné centrum CERN

http://amavet.sk/read_post.php?id=1585

LaBáK – 1. kolo

Korešpondenčný internetový seminár LaBáK pozostáva zo štyroch súťažných kôl v rámci jedného školského roka. Každé kolo tvorí 10 úloh, ktoré sú zamerané na preberané učivo z oblasti biológie, matematiky, fyziky, chémie atď., pričom úroveň nepresahuje úroveň úloh riešených na hodinách v škole.

http://2014-2015.labak.net/

Cesty za vedou – Po stopách Galilea Galileiho

Florencia, Pisa, Rím.

http://amavet.sk/read_post.php?id=1601

Cesty za vedou – Veda a umenie v Paríži

http://amavet.sk/read_post.php?id=1607

Pohár vedy – registrácia

Súťažiace tímy riešia v štyroch kolách zábavné úlohy, bádajú nad problémami a robia pokusy. Najlepšie tímy postupujú do medzinárodného finále.

Minulý ročník - http://poharvedy.cz

Náš TIP:

štvrtok 17. novembra – štátny sviatok

 

December

Pohár vedy – registrácia

Súťažiace tímy riešia v štyroch kolách zábavné úlohy, bádajú nad problémami a robia pokusy. Najlepšie tímy postupujú do medzinárodného finále.

Minulý ročník - http://poharvedy.cz

Exkurzia do CERN-u - príležitosť navštíviť svetoznáme vedecko-výskumné centrum CERN

http://amavet.sk/read_post.php?id=1585

Cesty za vedou – Predvianočná Viedeň

Krátke nazretie do minulosti viedenských krás, návšteva Naturhistorického, Kunsthistorického alebo Technického múzea...

http://amavet.sk/read_post.php?id=1611

Cesty za vedou – Veda a umenie v Londýne

Už ste sa fotili na nultom poludníku, s jednou nohou na západnej a druhou na východnej pologuli?

http://amavet.sk/read_post.php?id=1577

Náš TIP:

Utorok 6. decembra – Mikuláš

Čas predvianočných trhov v okolitých krajinách.

Január

Pohár vedy – 1. kolo

Súťažiace tímy riešia v štyroch kolách zábavné úlohy, bádajú nad problémami a robia pokusy. Najlepšie tímy postupujú do medzinárodného finále.

Minulý ročník - http://poharvedy.cz

LaBáK – 2. kolo

Korešpondenčný internetový seminár LaBáK pozostáva zo štyroch súťažných kôl v rámci jedného školského roka. Každé kolo tvorí 10 úloh, ktoré sú zamerané na preberané učivo z oblasti biológie, matematiky, fyziky, chémie atď., pričom úroveň nepresahuje úroveň úloh riešených na hodinách v škole.

http://2014-2015.labak.net/

Exkurzia do CERN-u - príležitosť navštíviť svetoznáme vedecko-výskumné centrum CERN

http://amavet.sk/read_post.php?id=1585

Junior Internet – Príležitosť pre mladých grafikov, programátorov a blogerov – registrácia.

Súťaž Junior Internet už po dvanásty-krát umožní mladým nadšencom počas tri a pol minútovej verejnej prezentácie formou konferencie predložiť na posúdenie svoje projekty, tvorivú činnosť na internete a ďalšie vízie. Hodnotiteľmi sú milí ľudia z úspešných webových projektov, ktorí okrem hodnotenia aj poradia začínajúcim autorom v ich prezentovaní vo svete online marketingu. Prihlásiť sa do jednej zo šiestich súťažných kategórií Junior Internetu so svojim projektom sa môže každý  mladý tvorca webu, grafiky, programátor aplikácií alebo nezáväzný bloger.

http://www.juniorinternet.sk/web/

 

Február

Pohár vedy – 2. kolo

Súťažiace tímy riešia v štyroch kolách zábavné úlohy, bádajú nad problémami a robia pokusy. Najlepšie tímy postupujú do medzinárodného finále.

Minulý ročník - http://poharvedy.cz

LaBáK – 2. kolo

Korešpondenčný internetový seminár LaBáK pozostáva zo štyroch súťažných kôl v rámci jedného školského roka. Každé kolo tvorí 10 úloh, ktoré sú zamerané na preberané učivo z oblasti biológie, matematiky, fyziky, chémie atď., pričom úroveň nepresahuje úroveň úloh riešených na hodinách v škole.

http://2014-2015.labak.net/

Junior Internet – Príležitosť pre mladých grafikov, programátorov a blogerov – registrácia.

Súťaž Junior Internet už po dvanásty-krát umožní mladým nadšencom počas tri a pol minútovej verejnej prezentácie formou konferencie predložiť na posúdenie svoje projekty, tvorivú činnosť na internete a ďalšie vízie. Hodnotiteľmi sú milí ľudia z úspešných webových projektov, ktorí okrem hodnotenia aj poradia začínajúcim autorom v ich prezentovaní vo svete online marketingu. Prihlásiť sa do jednej zo šiestich súťažných kategórií Junior Internetu so svojim projektom sa môže každý  mladý tvorca webu, grafiky, programátor aplikácií alebo nezáväzný bloger.

http://www.juniorinternet.sk/web/

Exkurzia do CERN-u - príležitosť navštíviť svetoznáme vedecko-výskumné centrum CERN

http://amavet.sk/read_post.php?id=1585

Cesty za vedou – Veda a umenie v Paríži

http://amavet.sk/read_post.php?id=1607

Náš TIP:

Jarné prázdniny

BB, ZA, TN – 20.02.-24.02.2017

BA, NR, TT – 27.02.-03.03.2017

 

Marec

Pohár vedy – 3. kolo

Súťažiace tímy riešia v štyroch kolách zábavné úlohy, bádajú nad problémami a robia pokusy. Najlepšie tímy postupujú do medzinárodného finále.

Minulý ročník - http://poharvedy.cz

LaBáK – 3. kolo

Korešpondenčný internetový seminár LaBáK pozostáva zo štyroch súťažných kôl v rámci jedného školského roka. Každé kolo tvorí 10 úloh, ktoré sú zamerané na preberané učivo z oblasti biológie, matematiky, fyziky, chémie atď., pričom úroveň nepresahuje úroveň úloh riešených na hodinách v škole.

http://2014-2015.labak.net/

Junior Internet – Príležitosť pre mladých grafikov, programátorov a blogerov – finále.

Súťaž Junior Internet už po dvanásty-krát umožní mladým nadšencom počas tri a pol minútovej verejnej prezentácie formou konferencie predložiť na posúdenie svoje projekty, tvorivú činnosť na internete a ďalšie vízie. Hodnotiteľmi sú milí ľudia z úspešných webových projektov, ktorí okrem hodnotenia aj poradia začínajúcim autorom v ich prezentovaní vo svete online marketingu. Prihlásiť sa do jednej zo šiestich súťažných kategórií Junior Internetu so svojim projektom sa môže každý  mladý tvorca webu, grafiky, programátor aplikácií alebo nezáväzný bloger.

http://www.juniorinternet.sk/web/

Exkurzia do CERN-u - príležitosť navštíviť svetoznáme vedecko-výskumné centrum CERN

http://amavet.sk/read_post.php?id=1585

Cesty za vedou – koncentračný tábor a soľná baňa Wieliczka

Koncentračný tábor Oswiecim navštívi každoročne nespočetné množstvo zvedavých cestovateľov. Toto múzeum, ktoré v sebe skrýva detailný pohľad na svetovú vojnu, je výborným doplnkom k výučbe dejepisu na stredných školách. Samozrejme, počas tejto zaujímavej a poučnej cesty na Vás čakajú aj ďalšie zaujímavé miesta. Jedným z nich je určite Krakow...

http://amavet.sk/read_post.php?id=1599

Náš TIP:

Jarné prázdniny

BA, NR, TT – 27.02.-03.03.2017

KE, PO – 06.03 -10.03.2017

Apríl

Pohár vedy – 4. kolo

Súťažiace tímy riešia v štyroch kolách zábavné úlohy, bádajú nad problémami a robia pokusy. Najlepšie tímy postupujú do medzinárodného finále.

Minulý ročník - http://poharvedy.cz

LaBáK – 3. kolo

Korešpondenčný internetový seminár LaBáK pozostáva zo štyroch súťažných kôl v rámci jedného školského roka. Každé kolo tvorí 10 úloh, ktoré sú zamerané na preberané učivo z oblasti biológie, matematiky, fyziky, chémie atď., pričom úroveň nepresahuje úroveň úloh riešených na hodinách v škole.

http://2014-2015.labak.net/

Exkurzia do CERN-u - príležitosť navštíviť svetoznáme vedecko-výskumné centrum CERN

http://amavet.sk/read_post.php?id=1585

Cesty za vedou – V kraji veterných mlynov, tulipánov a čokolády

http://amavet.sk/read_post.php?id=1580

Upraviť sprievodný text:

Hlavné mesto luxemburského veľkovojvodstva, Brusel so známym Atómiom a Minieurópou, krátke pripomenutie histórie vo Waterloo alebo moderný prístav v Rotterdame a Van Goghovo múzeum v Amsterdame, to je len malá ukážka toho, čo sa dá na tejto ceste vidieť a zažiť. Nehovoriac o úžasnej belgickej čokoláde, ktorá v neskutočných podobách číha na svoje obete zo všetkých strán...

Náš TIP:

Veľkonočné prázdniny – od štvrtka 13. apríla do utorka 18. apríla

Máj

LaBáK – 4. kolo

Korešpondenčný internetový seminár LaBáK pozostáva zo štyroch súťažných kôl v rámci jedného školského roka. Každé kolo tvorí 10 úloh, ktoré sú zamerané na preberané učivo z oblasti biológie, matematiky, fyziky, chémie atď., pričom úroveň nepresahuje úroveň úloh riešených na hodinách v škole.

http://2014-2015.labak.net/

Exkurzia do CERN-u - príležitosť navštíviť svetoznáme vedecko-výskumné centrum CERN

http://amavet.sk/read_post.php?id=1585

Cesty za vedou – Veda a umenie v Paríži

http://amavet.sk/read_post.php?id=1607

Cesty za vedou – Po stopách Leonarda da Vinciho

Leonardo da Vinci nepochybne patrí medzi najväčších géniov talianskej renesancie. Jeho všestranný talent sa prejavil nielen v maliarstve a sochárstve, ale aj pri konštrukcii strojov, v architektúre, anatómii, astronómii a ďalších oblastiach ľudskej činnosti. Leonardo sa narodil v dedinke Anchiano neďaleko Vinci, kde dnes môžeme nazrieť do múzea s viac ako 60 replikami strojov a modelov, ktoré ako inžinier navrhol a ktoré patria k jedným z najväčších a najoriginálnejších zbierok svojho druhu. Ubytovanie vo vidieckom prostredí Toskánska a Lombardie poteší zvedavých bádateľov, ktorí sa vyberú po stopách tohto velikána.

http://amavet.sk/read_post.php?id=1602

Škola v prírode – Zvedaví vedci v Chorvátsku

Animačný program Zvedaví vedci hravou formou podnecuje tvorivosť účastníkov prostredníctvom zaujímavých pokusov pod dohľadom vyškolených animátorov, ktorí pracujú s materiálmi bežne dostupnými v domácnosti v laboratóriu pod holým nebom.

http://superleto.sk/read_post.php?id=1616

 

Jún

Pohár vedy – medzinárodné finále

Súťažiace tímy - riešitelia štyroch kôl, ktorí ako najlepšie tímy postupili do medzinárodného finále.

Minulý ročník - http://poharvedy.cz

LaBáK – 4. kolo

Korešpondenčný internetový seminár LaBáK pozostáva zo štyroch súťažných kôl v rámci jedného školského roka. Každé kolo tvorí 10 úloh, ktoré sú zamerané na preberané učivo z oblasti biológie, matematiky, fyziky, chémie atď., pričom úroveň nepresahuje úroveň úloh riešených na hodinách v škole.

http://2014-2015.labak.net/

Exkurzia do CERN-u - príležitosť navštíviť svetoznáme vedecko-výskumné centrum CERN

http://amavet.sk/read_post.php?id=1585

Škola v prírode – Zvedaví vedci v Chorvátsku

Animačný program Zvedaví vedci hravou formou podnecuje tvorivosť účastníkov prostredníctvom zaujímavých pokusov pod dohľadom vyškolených animátorov, ktorí pracujú s materiálmi bežne dostupnými v domácnosti v laboratóriu pod holým nebom.

http://superleto.sk/read_post.php?id=1616

Náš TIP:

Využite naše aktivity na koncoročné výlety.