Jednodňový splav Malého Dunaja
               

Jednodňový splav Malého Dunaja

Dátum: 22.08.2016  |  Autor: Katka  |  Kategória: nekategorizované

Amavet klub 946  „Učí byť na vode doma.“

Fantastické jednodňové splavy plné zábavy, pri ktorých najlepšie spoznáte vodu a jej tajomstvá.

Začiatok v Zálesí o 8.30 h, splav dolu prúdom po Malom Dunaji, možnosť jedla a občerstvenia na obed na pravom brehu v Zlatej rybke Tomášov, večera a cieľové miesto na ľavom brehu v reštaurácii Ister v Jelke.

Ako sa do lodenice dostať: 
Priamo do lodenice sa dostanete pravidelnou linkou, ktorá premáva z autobusovej stanice Mlynské Nivy, autobus odchádza z nástupnej zastávky č. 35, lístok sa pýta do Zálesia. Lodenica sa nachádza pri otočke autobusu v Zálesí (nedá sa minúť).

Zastávka – z BA                                          Odch.
Bratislava,,AS Mlynské Nivy nást. č. 35    8:00
Bratislava,,Bajkal.ul., nást. č. 1                  8:10
Bratislava,,Zlaté piesky                               8:21
Zálesie,,RD – „otočka“                                8:33

Zastávka – do BA                                       Odch.
        
Jelka,,nám.                                                   18:25        20:25
Jelka,,Jednota                                              18:27        20:27
Jelka,,Mäsna                                                18:29        20:29
Bratislava,,AS Mlynské Nivy                       19:50        21:45
 
 
Bližšie informácie a prihlásenie: 
  www.lodenicazalesie.sk