Seminár OGAR 2016
               

Seminár OGAR 2016

Dátum: 04.04.2016  |  Autor: Janko  |  Kategória: nekategorizované

Petr Zapletal - čestný prezident Asociácie mladých debrujárov ČR

V dňoch 18.-20.3. 2016 sa v Luhačoviciach konal debrujársky seminár OGAR, ktorého hlavnou náplňou bola výmena skúseností medzi debrujárskymi vedúcimi a učiteľmi na základných a stredných školách. AMAVET zo Slovenska zastupoval dlhoročný člen a externý spolupracovník pre debrujárske aktivity RNDr. Michal Zajaček, ktorý odprezentoval dva príspevky:

1) Debrujárske aktivity AMAVETu: Zvedaví vedci a Labák

2) Gravitačné vlny – nové okno do kozmu.

Oba príspevky publikum zaujali, o čom svedčia dlhé diskusie s účastníkmi seminára po ich odprezentovaní. Okrem iného bol na OGARe venovaný čas aj diskusiám o priebehu Pohára vedy, na ktorom slovenský AMAVET už tretí rok s Asociáciou mladých debrujárov (AMD) ČR spolupracuje.

Súčasne došlo k významným zmenám vo vedení AMD ČR. Počas valného zhromaždenia bol zvolený nový prezident AMD ČR Ing. Igor Naď, ako aj noví členovia výkonného výboru. Dlhoročný prezident AMD ČR Mgr. Petr Zapletal odstúpil z funkcie.

Chceli by sme týmto Petrovi poďakovať za príkladnú a konštruktívnu medzinárodnú spoluprácu, ktorá výrazne prispela k oživeniu debrujárskych aktivít nielen na Slovensku. Vďaka Petrovým medzinárodným stykom a jeho osobným kvalitám, ako sú otvorenosť, úprimnosť a pracovitosť rozšíril debrujárske aktivity aj vo svete. Petr Zapletal nás svojou zanietenosťou pre debrujárov inšpiroval, a aj vďaka tomu sme v posledných rokoch posilnili naše debrujárske aktivity Zvedaví vedci v Chorvársku, Labák a najnovšie Pohár vedy.

Veríme, že táto “bratská” spolupráca medzi slovenským AMAVETom a AMD ČR bude pokračovať aj naďalej, a to nielen v rámci Pohára vedy. Nové vedenie AMD ČR nás mierne prekvapilo bodom vo svojom programe: “pokusit se podpořit založení AMD SR”. Z právneho hľadiska to môže byť problematický proces, nakoľko Asociácia malých debrujárov SR de jure existuje, no de facto nevykazuje žiadnu činnosť.

V roku 1999 valné zhromaždenie slovenského AMAVETu súhlasilo s oddelením činnosti a pôsobnosti AMD SR a vzápätí bolo založené občianske združenie Asociácia malých debrujárov na Slovensku. Aktivity slovenských debrujárov časom utíchli a medzinárodná komunikácia bola prerušená.

Bolo to v  roku 2012, keď bol slovenský AMAVET oslovený Petrom Zapletalom k obnoveniu spolupráce s AMD CZ, ktorá do dnešného dňa funguje k spokojnosti oboch strán a my veríme, že aj v budúcnosti bude pokračovať.

Michal Zajaček a Gabriela Kukolová

AMAVET