Kľúčové témy predsedníctva Rady Európskej únie očami mládeže
               

Kľúčové témy predsedníctva Rady Európskej únie očami mládeže

Dátum: 04.04.2016  |  Autor: Janko  |  Kategória: nekategorizované

Nadšení fyzici vyhrávajúci olympiády, rómski mládežníci, ktorí vedia presadiť zmenu v samospráve, aktívni študenti medicíny, či dobrovoľníci, ktorí rozvíjajú potenciál detí zo znevýhodneného prostredia. Čo majú títo ľudia spoločné? Aj na to odpovedá nová webová stránka Rady mládeže Slovenska (RmS) www.strukturovanydialog.sk, ktorú spustili na začiatku marca. Prostredníctvom videí mapuje činnosť viac ako  50 mládežníckych organizácií z rôznych kútov Slovenska. Rozvoju talentu, ako hlavnej témy nášho predsedníctva, sa venuje aj Asociácia pre mládež vedu a techniku http://strukturovanydialog.sk/2016/02/28/amavet/

Cieľom videí je upriamiť diskusiu o mládeži ku kľúčovým témam Predsedníctva Slovenska v Rade EÚ, ktorými sú podpora a rozvoj talentu a vytváranie atraktívneho a neformálneho prostredia pre mladých ľudí.

„Vo videách ukazujeme, ako môže neformálne vzdelávanie a správne vedenie  mladých ľudí formovať a rozvíjať ich potenciál. Zároveň z videí vyplýva dôležitá a nezastupiteľná úloha mentorov, učiteľov, rodičov, absolventov a dobrovoľníkov, ktorí sa mládeži venujú vo svojom voľnom čase,“ hovorí Katarína Batková, riaditeľka Rady mládeže Slovenska.

Rada mládeže Slovenska reprezentuje s 22 mládežníckymi organizáciami takmer 60 tisíc detí a mladých ľudí, z toho štyri a pol tisíc sa priamo zapája do aktivít AMAVET-u. Proces Štruktúrovaného dialógu zastrešuje v roku predsedníctva RmS. Štruktúrovaný dialóg je názov pre spoločné diskusie mladých ľudí a ľudí s rozhodovacou právomocou. Pomáha mladým ľuďom presadiť svoje postoje pri tvorbe a realizácie politík a politikom tieto názory reflektovať. Štruktúrovaný dialóg je zároveň nástrojom pre občianske a politické vzdelávanie mladých ľudí. Prostredníctvom svojej participácie v debatách, stretnutiach alebo konzultáciách majú možnosť poznávať reálne politické procesy a zapájať sa do nich.

„Príprava 50 videí a textovej časti o práci s mládežou je súčasťou dlhodobého zámeru Rady mládeže Slovenska pokryť sféru občianskej spoločnosti, ktorá sa deťom a mladým venuje. Je to základ pre ďalší výskum v oblasti merania dopadu a kvality práce s mládežou, ktorý bude RmS realizovať v roku 2016,“ dodáva Batková.

Viac informácií:

Katarína Batková, výkonná riaditeľka RmS, batkova@mladez.sk,

Irena Jenčová, PR manažérka RmS, jencova@mladez.sk, 0904 842 507