Junior Internet 2006
               

Junior Internet 2006

Dátum: 07.09.2005  |  Autor: Marek  |  Kategória: nekategorizované

Šanca pre mladých kreatívnych surfistov

AMAVET – Asociácia pre mládež, vedu a techniku v posledných dňoch aktívne spolupracuje s mládežníckou organizáciou Together z Českej republiky na príprave projektu s názvom Junior Internet.

 

Junior Internet je medzinárodný projekt o internete pre deti a mládež, ktorý sa uskutoční v ČR v marci 2005 už 7 krát. Je určený všetkým mladým ľuďom do 18 rokov, ktorí sa zaujímajú o internet. Mladým kreatívnym ľuďom, ktorí vyhrali v minulých súťažiach projektov Junior Internet sa otvorilo mnoho nových možností a perspektív.


Projekt je určený predovšetkým tým, ktorí Internet nevyužívajú iba k zábave, ale i k tvorivej činnosti. Rada mladých ľudí na internete vytvára profesionálne projekty, ktoré majú veľký potenciál a stačí im len trochu pomôcť s propagáciou a poskytnúť akýsi odrazový mostík. Junior Internet si berie za cieľ stať sa práve takým odrazovým mostíkom a pomôcť kreatívnym mladým užívateľom internetu. Chce taktiež poskytnúť účastníkom možnosť zoznámenia sa s ďalšími vrstovníkmi zaujímajúcimi sa o internet a získavania potrebných kontaktov.


7. ročník Junior Internetu je vyhlásený v štyroch krajinách: Slovensko, Česko, Poľsko, Maďarsko.

 

Sú vyhlásené celkom 2 súťaže :

JuniorWeb – súťaž webových stránok pre deti do 14 rokov
JuniorText – súťaž textov o Internete pre mladých ľudí do 18 rokov

Uzávierka týchto súťaží je 15. februára 2006. Autori najlepších prác budú odmenení hodnotnými cenami a predovšetkým možnosťou prezentovať svoje projekty pred verejnosťou, svojimi vrstovníkmi a médiami.


Víťazi budú pozvaní na medzinárodnú konferenciu, ktorá prebehne od 31. marca 2006 do 2. apríla 2006. Na konferencii budú vyhlásené výsledky nominačných súťaží, ktorých víťazi predstavia svoje práce, v programe budú i tematické prednášky o internete a diskusie. Na konferencii budú pozvané známe osobnosti a odborníci zo sveta internetu.Podrobné informácie pripravujeme v najbližších dňoch na :

www.amavet.sk
festivalvedy.sk
Informácie o minulých ročníkoch nájdete na : www.juniorinternet.cz