Záujem slovenských škôl o Pohár vedy rastie
               

Záujem slovenských škôl o Pohár vedy rastie

Dátum: 13.01.2015  |  Autor: Bronka  |  Kategória: nekategorizované

Registrácia tímov do Pohára vedy prebehla pre Slovensko veľmi úspešne !!! - príhlásených tímov je až 60, spolu cca 600 žiakov. To je skvelá správa! Oproti minulému roku sa tak trojnásobne zvýši počet odovzdaných úloh, preto aj hodnotiteľov bude tento rok viac. 

Tímy sú rozčlenené do 4 kategórií:

1. kategória - materské školy - 3 tímy
2. kategória - 1. stupeň základných škôl - 12 tímov 
3. kategória - 2. stupeň základných škôl - 34 tímov 
4. kategótia - stredné školy - 11 tímov 
Veľmi ma teší záujem o túto súťaž aj na slovenských školách, kde sa nájdu nadšení žiaci, ktorí sa chcú niečo nové naučiť a zabaviť sa.
Medzinárodné kolo, ktorého sa zúčastnia aj žiaci z  Nemecka, Belgicka, Kanady, Turecka a Českej republiky, sa bude konať v Nymburku blízko Prahy. Tento rok to bude hlavným partnerom podujatia České Ministerstvo školstva a Nadácia Neuron na podporu vedy Karla Janečka.
Michal Zajaček, AMAVET