Letné tábory pre sociálne znevýhodené deti 2014
               

Letné tábory pre sociálne znevýhodené deti 2014

Dátum: 13.01.2015  |  Autor: Bronka  |  Kategória: nekategorizované

V roku 2014 sa táborov, ktoré AMAVET organizoval bezplatne zúčastnilo 61 detí.

Naším cieľom bola podpora detí pochádzajúcich z prostredia, v ktorom je náročné zabezpečiť vhodné podmienky pre ich rozvoj, no napriek nepriaznivej situácii dosahujú výborné výsledky v škole, športe či inej oblasti, a pre ktoré zostávajú letné prázdniny strávené za hranicami rodného kraja len ťažko uskutočniteľným snom. Našou snahou tiež bolo prebudiť v deťoch záujem o vedu a hravým spôsobom im ukázať, že sa jej netreba báť. Aj oni predsa raz v živote môžu byť významnými vedcami - lekármi, fyzikmi, chemikmi, biológmi a pod.

S výberom detí nám pomáhali pracovníci sociálnych oddelení obecných a mestských úradov, vychovávatelia v detských domovoch a tiež vedúci AMAVET klubov po celom Slovensku, vďaka čomu bolo zastúpenie jednotlivých regiónov naozaj pestré. Svojou účasťou nás potešili deti z Trebišova, Vrbnice, Budkoviec, Ladmoviec, Zemplínskej Novej Vsi, Michaloviec, Tupej, Dúbravky, Kružlova, Ružomberka, Lietavskej Lúčky, Považskej Bystrice, Novej Dubnice, Sverepca, Novej Bane, Senice, Zohora, Vrbového, Jablonového, Čiernej Vody, Šiah, Veľkého Medera, Šamorína a Bratislavy.

Nižšie nájdete krásne výstupy od samotných detí, ktoré sa tábora zúčastnili.

Touto cestou srdečne ďakujeme sponzorom za to, že deťom umožnili stráviť krásne chvíle v letnom tábore.

Katka Lehotská, AMAVET