TLAČOVÁ SPRÁVA: Žilina bude už onedlho hostiť mladých vedcov z celej Európy na Expo Sciences Europe 2014
               

TLAČOVÁ SPRÁVA: Žilina bude už onedlho hostiť mladých vedcov z celej Európy na Expo Sciences Europe 2014

Dátum: 20.08.2014  |  Autor: Dávid  |  Kategória: nekategorizované

BRATISLAVA, 18.8.2014 -  AMAVET – Asociácia pre mládež, vedu a techniku získala poverenie od Európskej organizácie MILSET Europe, sídliacej v Bruseli, zorganizovať prestížnu celoeurópsku prehliadku a fórum prác Expo Sciences Europe  (ESE).  ESE sa koná každý párny rok. AMAVET ho bude organizovať už po druhý krát, po dvanástich rokoch, nakoľko ho úspešne zorganizoval v roku 2002. Sme radi, že máme tú česť zorganizovať túto veľkolepú prehliadku opäť a dokázať tak, že Slovensko je otvorené myšlienke popularizovať vedu a techniku, predstavujúcu budúcnosť nás všetkých.

 

Prestížnosť a hodnotu podujatia vyjadruje i fakt, že záštitu nad ním prevzal J. E. Andrej Kiska, prezident Slovenskej republiky.

Podujatie sa uskutoční v Žiline, v priestoroch Žilinskej univerzity v dňoch 7. – 12. septembra 2014. Žilina sa tak stane centrom a domovom pre mladých šikovných vedcov – študentov stredných škôl z viacerých krajín Európy i mimo nej.

Prehliadky sa zúčastní 300 účastníkov z 24 krajín vrátane Slovenska. Predstavia spolu 86 projektov z oblasti vedy a techniky, ktoré zvíťazili na národných súťažiach. Na podujatí sa bude spolupodieľať 25 dobrovoľníkov z celého Slovenska.

Otvárací ceremoniál podujatia sa uskutoční dňa 8. septembra 2014 o 14:30 hod. v priestoroch Žilinskej univerzity v Žiline, Univerzitná ulica 1, Žilina.  Podujatie je dostupné širokej verejnosti v dňoch 9. a 10. septembra 2014 v čase od 9:00 do 17:00 hod., kedy bude prebiehať prehliadka vedeckých projektov.

ESE dáva mladým „vedátorom“ možnosť získať nové skúsenosti, komunikovať, tvoriť, inovovať a experimentovať. Navyše majú možnosť predstaviť svoje práce rovesníkom, odborníkom a širokej verejnosti. ESE je podujatím ako stvoreným na nadväzovanie nových medzinárodných priateľstiev a spoznávanie nových kultúr.

Viac informácií o Expo-Sciences Europe 2014 nájdete na: http://www.ese2014.sk/, program: http://ese2014.milset.org/en/?page_id=25

Kontakt:

Ing. Gabriela Kukolová, výkonná riaditeľka AMAVET,  amavet@amavet.sk, tel.: 0905 430069

Doc. Ing. Jozef Ristvej, PhD., predseda AMAVET, j.ristvej@amavet.sk, tel.: 0903 310246

Expo Science Europe 2014 sa koná v spolupráci so Žilinskou Univerzitou, Ministersvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, Európskym fondom sociálneho rozvoja, Operačným programom Výskum a vývoj, Centrom vedecko-technických informácií SR v rámci implementácie národného projektu PopVaT – Popularizácia vedy a techniky na Slovensku, Národným centrom pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti a s významnou podporou sponzorov a partnerov podujatia.

O organizácii AMAVET

Asociácia pre mládež, vedu a techniku - AMAVET je záujmové občianske združenie s orientáciou na mladých ľudí, popularizáciu vedy a techniky. Združuje 50 klubov a 280 základných kolektívov na celom území Slovenska s počtom viac ako 4000 členov. Kluby AMAVET sa vytvárajú a pôsobia na školách, centrách voľného času, v mestách a obciach. K jedným z najzaujímavejších podujatí vytváraných asociáciou AMAVET patria Festival vedy a techniky a projekt pre mladých internetových nadšencov Junior Internet, cieľom ktorých je vyzdvihnúť činnosť mladých ľudí v oblasti vedy, techniky, ekológie a aj v mediálnej oblasti.