Expo Sciences Europe 2014 opäť na Slovensku
               

Expo Sciences Europe 2014 opäť na Slovensku

Dátum: 20.06.2014  |  Autor: Bronka  |  Kategória: nekategorizované

19.6.2014, Bratislava - Expo Sciences Europe (ESE) je celoeurópska prehliadka a fórum prác mladých vedcov, ktorá sa koná každý párny rok, vždy v inom štáte Európy. V roku 2012 sa ESE uskutočnilo v Tule, v Rusku, pričom sa jej zúčastnilo niekoľko stoviek účastníkov z viacerých krajín nielen Európy, ale prišli aj zástupcovia z iných štátov sveta.

Tento rok získal AMAVET – Asociácia pre mládež, vedu a techniku, poverenie od Európskej organizácie MILSET Europe, sídliacej v Bruseli, zorganizovať už v priebehu roka 2014 prestížnu prehliadku a fórum prác Expo Sciences Europe  (ESE) opäť, po 12-tich rokoch na Slovensku, tento krát v Žiline, v priestoroch Žilinskej univerzity v dňoch 7. – 12. Septembra 2014. Myslíme si, že organizovanie hodnotnej a celosvetovo známej a uznávanej prehliadky vedeckých prác študentov stredných škôl z celej Európy je veľkým krokom nielen pre mladých ľudí, ktorých sa táto prehliadka vedeckých prác priamo dotýka, nielen pre Žilinu – srdce severného Slovenska, ale pre celé Slovensko, ktoré má možnosť i týmto spôsobom opäť dokázať že je „malou veľkou krajinou“. Na Slovensku už bol AMAVET-om v roku 2002, teda pred 12-timi rokmi organizovaný 4. ročník tejto prestížnej európskej prehliadky a fóra, vtedy v Bratislave.

Podujatie dáva mladým „vedátorom“ možnosť získať nové skúsenosti, majú možnosť vymieňať si skúsenosti, komunikovať, tvoriť, inovovať a experimentovať. Navyše majú možnosť predstaviť svoje práce rovesníkom, odborníkom a širokej verejnosti.

 

Viac informácií o Expo-Sciences Europe 2014 nájdete na: http://www.ese2014.sk/

 

Kontakt:

Ing. Gabriela Kukolová, výkonná riaditeľka AMAVET,  amavet@amavet.sk, tel.: 0905 430069

Doc. Ing. Jozef Ristvej, PhD., predseda AMAVET, j.ristvej@amavet.sk, tel.: 0903 310246

 

O organizácii AMAVET

Asociácia pre mládež, vedu a techniku - AMAVET je záujmové občianske združenie s orientáciou na mladých ľudí, popularizáciu vedy a techniky. Združuje 280 klubov a krúžkov na celom území Slovenska s počtom viac ako 3500 členov. Kluby AMAVET sa vytvárajú a pôsobia na školách, centrách voľného času, v mestách a obciach. K jedným z najzaujímavejších podujatí vytváraných asociáciou AMAVET patria Festival vedy a techniky a projekt pre mladých internetových nadšencov Junior Internet, cieľom ktorých je vyzdvihnúť činnosť mladých ľudí v oblasti vedy, techniky, ekológie a aj v mediálnej oblasti.

 

Ďalšie informácie sú dostupné na:

www.amavet.sk

a

http://www.ese2014.sk/