Tlačová správa - Festival vedy a techniky 2013
               

Tlačová správa - Festival vedy a techniky 2013

Dátum: 11.09.2013  |  Autor: Bronka  |  Kategória: nekategorizované


AMAVET – Asociácia pre mládež, vedu a techniku realizuje počas novembrového TÝŽDŇA VEDY na Slovensku celoslovenskú prehliadku vedeckých prác mladých ľudí

Festival vedy a techniky 2013,

ktorá sa uskutoční v Bratislave 14.11.-16.11.2013, v priestoroch Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského.


Festival vedy a techniky je celoštátnou súťažnou prehliadkou vedecko-technických projektov žiakov základných a stredných škôl, ktorí prezentujú svoju výskumno-vedeckú činnosť pomocou panelovej prezentácie. Ich projekty hodnotí komisia zložená z odborníkov z radov vedcov či vysokoškolských pedagógov.

Na Festival vedy a techniky spravidla prijímajú pozvanie aj predstavitelia našich partnerských organizácii z Belgicka, Španielska, Českej republiky a Ruska, čím sa vytvárajú dobré podmienky na výmenu skúseností a nadväzovanie medzinárodného priateľstva medzi mladými ľuďmi s podobnými záujmami.

Záštitu nad podujatím prevzal prof. Ján Vilček, držiteľ prestížneho ocenenia za technologický pokrok – National Medal of Technology and Innovation, ktoré si prevzal z rúk amerického prezidenta Baracka Obamu vo februári 2013.

Tohtoročnému celoštátnemu kolu budú predchádzať až 4 krajské kolá v mestách Žilina, Lučenec a Banská Bystrica, Košice a Bratislava. Víťazi krajských festivalov budú mať zaručenú účasť na celoslovenskej súťaži, v rámci ktorej môžu súťažiť o účasť na:

       - INTEL ISEF 2014 (International Science and Engineering Fair), Los Angeles, California, USA,                         

       - I-SWEEEP (International Sustainable World - Energy, Engineering, Environment Project Olympiad ), Houston, Texas, USA,

       - národných európskych súťažiach a prehliadkach v Belgicku, Španielsku, Česku a Rusku.

 

Žiaci môžu svoje projekty v rámci krajského kola či celoslovenského Festivalu vedy a techniky prihlasovať na webovej stránke www.festivalvedy.sk, kde nájdu i viac informácií. Najlepšie spomedzi prihlásených projektov postúpia na celoslovenské kolo súťaže. Registrácia je spustená od 6.9.2013 a trvá do 20.10.2013. Registrovať svoj projekt môžete tu: http://registracia.festivalvedy.sk/.

Možnosť zúčastniť sa na Festivale vedy a techniky je silnou motiváciou a príležitosťou pre mladých autorov projektov otvoriť sa novým inšpiráciám, priateľstvám a tvorivostiPomáhame im naplniť ich predstavy zo všetkých síl, pretože veríme, že podporovať rozvoj vzdelávania a záujem o vedu sa oplatí. Poznanie a vedecké skúmanie je jedinou zárukou dlhodobého rozvoja krajiny a jej prosperity.


Viac o podujatí na: www.festivalvedy.sk.

AMAVET:

AMAVET od svojho založenia v roku 1990, vystupuje ako aktívny člen medzinárodnej organizácie MILSET. Od roku 1991 sa zúčastňujeme svetovej prehliadky projektov ESI (Expo Sciences International) a od roku 1996 európskej prehliadky projektov ESE (Expo Sciences Europe). Od roku 2006 je integrálnou súčasťou súťaže Spoločnosti pre vedu a verejnosť, ktorá organizuje súťaž Intel ISEF (International Science and Engineering Fair) v USA, ktorá je najstaršiu a najprestížnejšiu súťažou vedeckých projektov žiakov na úrovni našich stredných škôl na svete. V roku 2008 bol AMAVET tiež pri založení súťaže I-SWEEEP v Texase. V roku 2002 po prvý krát na Slovensku zorganizoval úspešne európsku prehliadku projektov ESE (Expo Sciences Europe) a v roku 2011 dokonca svetovú prehliadku projektov ESI (Expo Sciences International). Festival vedy a techniky organizujeme od roku 1998.

 

Partneri festivalu vedy a techniky 2013:

Partneri FVaT

                         

                       

 

Kontakt:

Ing. Gabriela Kukolová, výkonná riaditeľka AMAVETu, mobil 0905 430 069
Ing. Jozef Ristvej, riaditeľ Festivalu vedy a techniky, mobil 0903 310 246
Dávid Richter, koordinátor Festivalu vedy a techniky, mobil 0948 345 177

 

Bratislava, 11.9.2013