Tlačová správa – Junior Internet na Slovensku pozná svojich víťazov
               

Tlačová správa – Junior Internet na Slovensku pozná svojich víťazov

Dátum: 08.04.2013  |  Autor: Michal  |  Kategória: nekategorizované

BRATISLAVA, 19.3.2013 - Finalisti slovenského Junior Internetu sa stretli v Bratislave, hostila ich iba mesačná budova Fakulty informatiky a informačných technológií STU. Počas súťažnej konferencie si komisia vypočula prezentácie 48 mladých programátorov, dizajnérov a blogerov, ktorí boli vybraní z takmer 230 prihlásených. Súťažiaci mali iba 3 minúty, aby ukázali najsilnejšie stránky svojej práce. Komisiu nakoniec presvedčili tieto mladé talenty:

JuniorWEB + JuniorERB (komisia sa rozhodla kategórie spojiť)

 1. Marek Pukaj http://happypath.sk/ 
 2. Kevin Procházka http://magickakuchyna.eu/ 
 3. Ondrej Krumlovský http://autizmus.yw.sk/ 
  Špeciálne ocenenie - Marek Dlugoš http://www.hostmeinca.com 

JuniorDESIGN

 1. Daniel Jahôdka
 2. Matúš Gerát http://www.riseofsparta.sk 
 3. Lukáš Bobor
  Špeciálne ocenenie - Michal Moronga

JuniorAPP

 1. Jakub Kšiňan
 2. Martin Hošták
 3. Adam Hano
 4. Adrián Matejov

JuniorTEXT

 1. Daniela Peticová
 2. Ľubomír Štefko
 3. Miloš Gatial

Cena dekana Fakulty informatiky a informačných technológií STU

Súčasťou programu boli aj prednášky odborníkov z firiem a univerzít. Tomáš Hála z webhostingovej spoločnosti ACTIVE24 rozprával o tréningu na obranu pred útokmi, ktoré nedávno zažili aj na vlastnej koži v Českej republike. Za hosťujúcu fakultu informatiky STU prednášal Michal Barla na tému sémantického webu. Andrej Ferko z matfyzu veľmi zaujímavo vysvetlil čo je nutné zakomponovať do webu, aby bol úspešný. Nezabudnime ani na Google technology user group, ktorej členovia pripravili workshop o tvorbe aplikácií pre Android a intro k tvorbe webových stránok pre začiatočníkov. Ivan Kopcík z Websupportu sa zo svojej pozície vedúceho vývojového tímu pokúsil poukázať na to, čo je dôležité pri pracovnom pohovore v IT.

Tohtoročná konferencia bola veľmi inšpiratívna a pre organizátora – AMAVET prichádza veľmi príjemné obdobie spracovávania výsledkov. Pripravuje sa virtuálne expo s prezentovanými projektmi, online prednášky pre tých, ktorí nemohli prísť a veľa ďalšieho

Ďakujeme všetkým partnerom vďaka ktorým sa podujatie mohlo zorganizovať už po ôsmykrát. Generálnym partnerom bolo Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku, hlavnými partnermi sa pre tento rok stala Fakulta informatiky a informačných technológií STU, ACTIVE24 a O2 Think big. Ďakujeme a tešíme sa na stretnutie na FIITke opäť o rok.

 

 

O Junior Internete – súťažná konferencia, ktorá ponúka odrazový mostík pre začínajúcich webových programátorov, grafikov a blogerov. Na podujatí mladí nadšenci predstavujú svoje projekty a ďalšie vízie skúseným odborníkom v úlohách porotcov a prednášajúcich. Každoročne konferencia prebieha vo všetkých krajinách V4 a najlepší sa stretnú na medzinárodnom sympóziu, vždy v inej krajine. www.juniorinternet.sk

O AMAVETe - Asociácia pre mládež, vedu a techniku je záujmové občianske združenie s orientáciou na mladých ľudí, popularizáciu vedy a techniky. Združuje 4000 žiakov v kluboch na území celého Slovenska. Medzi hlavné aktivity patrí organizovanie Festivalu vedy a techniky, konferencie Junior Internet a ciest za vedou okrem iného do vedeckého centra CERN. www.amavet.sk

Michal Valiček
valicek@amavet.sk
+421 948 345 177
amavet.sk juniorinternet.sk
festivalvedy.sk superleto.sk