Tlačová správa
               

Tlačová správa

Dátum: 18.09.2012  |  Autor: Bronka  |  Kategória: nekategorizované

 

AMAVET – Asociácia pre mládež, vedu a techniku realizuje počas novembrového TÝŽDŇA VEDY prehliadku vedeckých prác mladých ľudí

 

Festival vedy a techniky 2012,

ktorý sa uskutoční v Bratislave 8.11.-10.11.2012, v priestoroch Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského.

 

 

Festival vedy a techniky je celoštátnou súťažnou prehliadkou určenou pre žiakov základných a stredných škôl, ktorí prezentujú
svoju výskumno-vedeckú činnosť pomocou panelovej prezentácie hodnotiacej komisii, zloženej z odborníkov z rôznych vedeckých a technických oblastí.

Na Festival vedy a techniky tento rok prijali pozvanie aj predstavitelia našich partnerských organizácii z Belgicka, Španielska, Českej republiky a Ruska, čím sa vytvárajú dobré podmienky na výmenu skúseností a nadväzovanie medzinárodného priateľstva medzi mladými ľuďmi s podobnými záujmami.

 

Záštitu nad podujatím prevzal prof. Douglas Dean Osheroff, držiteľ Nobelovej ceny za fyziku, ktorého korene siahajú na Slovensko.

 

Výhercovia budú reprezentovať Slovenskú republiku a výsledky svojej  práce na prestížnych vedeckých súťažiach vo svete:

  • INTEL ISEF (International Science and Engineering Fair), Phoenix, Arizona, USA
  • Expo-Sciences International (ESI 2013), Abú Dhabí, Spojené arabské emiráty
  • I-SWEEEP (International Sustainable World), Houston, Texas, USA
  • národné európske súťaže a prehliadky  v Belgicku, Španielsku, Česku a Rusku.

 

Možnosť zúčastniť sa na Festivale vedy a techniky je silnou motiváciou a príležitosťou pre mladých autorov projektov otvoriť sa novým inšpiráciám, priateľstvám a tvorivostiPomáhame im naplniť ich predstavy zo všetkých síl, pretože veríme, že podporovať rozvoj vzdelávania a záujem o vedu sa oplatí. Poznanie je jedinou zárukou dlhodobého rozvoja krajiny a jej prosperity.

 

Ing. Gabriela Kukolová, výkonná riaditeľka AMAVETu, mobil 0905 430 069

Ing. Jozef Ristvej, riaditeľ Festivalu vedy a techniky, mobil 0903 310 246

Dávid Richter, koordinátor Festivalu vedy a techniky, mobil 0905 506 312

Bratislava, 18.9.2012