Mládež | Veda | Technika
               

Formuláre

Zverejnené: 11.01.2016  |  Autor: Peťo  |  Kategória: Nekategorizované

Peňažný denník formulár

Žiadosť o schválenie nákupu formulár (pri nákupe materiálu nad 200€, potrebné predložiť na predsedníctvo AMAVETu)
Prezenčná listina formulár

Cestovný príkaz formulár - pri doprave osobným motorovým vozidlom priložiť k cestovnému príkazu Tlačivo na vyúčtovanie pohonných hmôt a Rozpis jázd 
 
Preplácanie cestovného v hotovosti účastníkom priamo na podujatí (zoznam k vyúčtovaniu cestovného) - pri vyúčtovaní cestovného priamo na podujatí priložiť k vyúčtovaniu aj Cestovný príkaz za každého preplateného účastníka

Rozpis použitia telefónnej karty formulár
 
Rozpis poštovného formulár

Evidencia vecí patriacich klubu (drobný inventár) formulár - priložiť k peňažnému denníku
 
Jedálny lístok formulár - vypĺňať v prípade, že si varíte sami a priložiť k vyúčovaniu podujatia
 
Vyúčtovanie podujatia formulár
 
Účastnícke príspevky formulár
 
Prevádzkové náklady - popis jednotlivých položiek  
 
Darovacia zmluva formulár

Dohody o poskytnutí priestorov formulár
 
Nájomná zmluva formulár

Zmluva o krátkodobej finančnej výpomoci formulár (priložiť k peňažnému denníku v prípade dotácie pokladne z vlastných zdrojov)

Zmluva o prenájme techniky formulár

Zmluva o spolupráci formulár