Mládež | Veda | Technika
               
FVAT
     

ANJELI AMAVET-u DEŤOM

Zverejnené: 14.12.2018  |  Autor: Janko  |  Kategória: Nekategorizované

Predvianočné obdobie adventu je už tradične spomienkou na tých, ktorí k svojmu úsmevu do života potrebujú vdýchnuť pocit dobra od druhých. Dávame im pocítiť, že nie sú so svojimi problémami, či už zdravotnými, alebo existenčnými, sami. V AMAVET-e napĺňame ich potreby počas celého roka a najmä počas letných prázdnin, kedy sa za podpory našich ANJELOV, rôznych donorov a partnerov, deti zúčastňujú v tábore pri mori na Makarskej riviére. Týmto sa chceme všetkých našim ANJELOM srdečne poďakovať za rok 2018. Bližšie v priloženej Záverečnej správe Anjeli deťom. Okrem uvedených partnerov ďakujeme aj Nadácii vzdelanie a zdravie, Nadácii Volkswagen a mnohým anonymným jednotlivcom, ktorí sú tak skromní, že si nezakladajú na zverejnení. Rovnako si želáme aj do budúceho roka, aby pod pomyselný vianočný stromček sme dostali veľký balík prísľubov od ľudí, firiem, spoločností, ktorí sa chcú aj v roku 2019 stať našimi ANJELMI. Veď takých príbehov ako vám pripájame do prílohy je neúrekom.

ĎAKUJEME!

Škola v prírode v Chorvátsku

Zverejnené: 14.12.2018  |  Autor: Janko  |  Kategória: Nekategorizované

S AMAVET-om už 13 rokov

Asociácia pre mládež, vedu a techniku už 13 rokov umožňuje žiakom a učiteľom vycestovať do Baško Polje za nezabudnuteľnou Školou v prírode. Budúcoročné podujatia sa plánujú najlepšie paradoxne v čase, kedy udreli prvé mrazy. Dovoľujem si predstaviť Vám náš program Školy v prírode a bezkonkurenčnú cenovú ponuku pobytov.

...
ZOBRAZ POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Zážitok, ktorý vás môže inšpirovať

Zverejnené: 14.12.2018  |  Autor: Janko  |  Kategória: Nekategorizované

Ak ste sa doteraz ešte neodhodlali svojim žiakom alebo sebe rozšíriť vedomosti o bádateľských aktivitách vo vede a technike návštevou Európskeho laboratória pre časticovú fyziku – CERN, dávame vám do pozornosti jeden z mailov, ktorý dostal v týchto dňoch náš nový koordinátor poznávacích podujatí Mgr. Lukáš Procháska, PhD.:

...
ZOBRAZ POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Regionálny turnaj FIRST LEGO League s AMAVET-om

Zverejnené: 14.12.2018  |  Autor: Janko  |  Kategória: Nekategorizované

Na základe dohody o spolupráci s občianskym združením FLL Slovensko a AMAVET-om bol klub AMAVET 937, so sídlom pri SŠ Kremnička, poverený zorganizovať regionálny turnaj FIRST LEGO League (FLL). Je to najväčšia robotická súťaž pre mládež na svete, ktorej sa zúčastňuje viac ako 200 tisíc detí približne z 80 krajín sveta. Na Slovensku to bol už 11. ročník.

...
ZOBRAZ POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Nitrianski modelári z AMAVET-u sú svetoví

Zverejnené: 14.12.2018  |  Autor: Janko  |  Kategória: Nekategorizované

Modelárska súťaž Scale Model World 2018

 Aj v roku 2018 sa vďaka podpore mesta Nitry a sponzorom mohli ôsmi  členovia AMAVET klubu 836, modelárskeho klubu Zobor, zúčastniť na najväčšej a najprestížnejšej súťaži a výstave plastových modelárov na svete Scale Model World v anglickom meste Telford.

...
ZOBRAZ POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Aktivity AMAVET klubu z Modry

Zverejnené: 14.12.2018  |  Autor: Janko  |  Kategória: Nekategorizované

V krátkosti by som Vám chcela priblížiť ako sme programovo zvládli naše akcie AMAVET klubu č. 944 Impulz počas celého roka 2018. Keďže na akcie sa pripravujeme už rok dopredu, snažíme sa svedomito plánovať.

...
ZOBRAZ POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Murgašové dni vysielali opäť vlny k J. Murgašovi

Zverejnené: 14.12.2018  |  Autor: Janko  |  Kategória: Nekategorizované

V dňoch 18.-19.októbra 2018 počas Murgašových dní na Súkromnom gymnáziu v Lučenci sme napĺňali Murgašov odkaz: „Keď má človek  silnú vôľu a chuť do práce, nemôže ho znechutiť žiadna prekážka“. Chuť do práce a radosť z objavovaného nechýbala ani fyzikárom z rôznych miest Slovenska.

...
ZOBRAZ POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Festival vedy a techniky AMAVET 2018 – 21. ročník

Zverejnené: 14.11.2018  |  Autor: Janko  |  Kategória: Nekategorizované

AMAVET – POPULARIZÁTOR VEDY

Zvíťazili všetci – účastníci i organizátori

Skončil sa Týždeň vedy a techniky na Slovensku a s ním aj jedno z hlavných podujatí Festival vedy a techniky AMAVET 2018. Jeho 21. ročník bol od 8. do 9. novembra 2018 opäť oslavou a prezentáciou najlepších vedátorských projektov z oblasti vedy a techniky, ktoré postúpili z ôsmych krajských kôl na celoslovenské finále do bratislavskej INCHEBY. Takmer 150 talentovaných žiakov základných a stredných škôl, vrátane zahraničných účastníkov z Mexika, Belgicka, Ruska a Španielska súťažili v jedenástich kategóriách. Prostredníctvom posterových prezentácií, ale aj výstavných exponátov, obhajovali svoje bádateľské poznatky pred členmi odbornej hodnotiacej komisie zloženej z vedcov, vysokoškolských pedagógov a ďalších odborníkov. Tí najlepší získali možnosť obhájiť svoj projekt a reprezentovať AMAVET, svoju školu aj Slovensko na prestížnych národných a svetových vedeckých súťažiach a fórach vedeckovýskumnej činnosti mládeže: Intel ISEF (USA), EUCYS (Bulharsko), CASTIC (Čína), MILSET Expo-Sciences International (Spojené arabské emiráty) a ďalších súťažiach. Úspešní súťažiaci získali aj ocenenie dekana Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského a množstvo vecných cien. Ako uviedol v hodnotení predseda odbornej komisie a súčasne predseda Asociácie pre mládež vedu a techniku (AMAVET) doc. Ing. Jozef Ristvej, PhD., „vzhľadom na vysokú odbornú úroveň všetkých projektov a limitovaný počet cien, porota sa rozhodla udeliť aj Cenu poroty Festivalu vedy a techniky AMAVET pre 18 projektov“. Ocenení boli aj organizátori. Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina Lubyová udelila 28. ročnému občianskemu združeniu, Asociácii pre mládež, vedu a techniku CENU ZA VEDU A TECHNIKU za rok 2018 v kategórii „Popularizátor vedy“ - za rozvoj popularizácie vedy a techniky medzi žiakmi základných a stredných škôl. Je to ocenenie práce stovky dobrovoľníkov v 55-tich kluboch po celom Slovensku s počtom členov 4500. Nie je náhoda, že AMAVET má prívlastok „živná pôda na objavovanie talentov v oblasti vedy a techniky“.

...
ZOBRAZ POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Výstava Veda netradične 2018 je už históriou

Zverejnené: 14.11.2018  |  Autor: Janko  |  Kategória: Nekategorizované

To, že malý mysliteľ musí na veľkého vedca vyrásť, to je jednoducho fakt. Faktom však je aj to, že toho malého mysliteľa treba v deťoch prebudiť, objaviť, jednoducho nájsť. Práve z tohto dôvodu sa náš AMAVET klub 959 - SOVA zúčastňuje podujatí, ktoré vedu popularizujú. Preto sme sa aj v tomto roku zúčastnili výstavy Veda netradične, ktorá sa koná súbežne s celoštátnym finále Festivalu vedy a techniky AMAVET 2018

...
ZOBRAZ POKRAČOVANIE ČLÁNKU

CENA ZA VEDU A TECHNIKU pre AMAVET

Zverejnené: 14.11.2018  |  Autor: Janko  |  Kategória: Nekategorizované

Ocenenie 28-ročnej práce v popularizácii vedy

Pochvala, prejav vďaky, laudatio. Poteší každého. Dieťa od útleho veku, žiaka – prváčika, či končiaceho základnú školu, ale aj všetkých stredoškolákov, či vysokoškolákov. Pochvala za prácu v dospelosti vám dáva pocit, že to, čo za sebou zanechávate, prinieslo niekomu osoh. A nielen to. Je hnacím motorom do ďalších rokov zmysluplnej práce.

...
ZOBRAZ POKRAČOVANIE ČLÁNKU
1 2 3 4  5 ... 120 121 122 123 124