Budapešť, kráska na Dunaji

Cena od: 20 EUR

Budapešť patrí medzi najkrajšie podunajské mestá. Program je orientovaný na historické pamiatky, hlavne z obdobia rímskej nadvlády a z obdobia protitureckých bojov a na návštevu známych vedeckotechnických pamiatok, múzeí či inštitúcií.