EXPO SCIENCE Pardubice 2019
               

EXPO SCIENCE Pardubice 2019

Dátum: 10.04.2019  |  Autor: Janko  |  Kategória: nekategorizované

V marci sme sa zúčastnili EXPO SCIENCE Pardubice 2019. Na tomto festivale sme prezentovali náš projekt, ktorý bol zameraný na skúmanie nanočastíc striebra a ich účinok na mikroorganizmy. Na tomto podujatí sme sa mali možnosť zúčastniť vďaka Festivalu vedy a techniky AMAVET, ktorý sa uskutočnil minulý rok v Bratislave.

V Pardubiciach nás spoločne s našimi kolegami zo základnej školy v Novej Dubnici privítal český organizátor AMAVET-u Ing. Stanislav Medřický, CSc. Na festivale bola veľmi príjemná a priateľská atmosféra  s množstvom zaujímavých projektov našich českých susedov. Vďaka tejto skúsenosti sme získali nových priateľov, ale zistili sme aj to, ako prebiehajú súťaže v zahraničí. Sme veľmi vďační, že sme sa mohli zúčastniť tohto festivalu, čo nám rozšírilo naše obzory a skúsenosti. Na festivale sa nám podarilo získať Cenu dekana chemicko-technologickej fakulty Univerzity Pardubice a štipendium na prvý rok štúdia, ktoré nás veľmi potešilo. Kto vie, možno sa na budúci rok rozhodneme práve pre túto univerzitu. Ďakujeme aj pani Ing. Jane Šošovičkovej, ktorá nám robila spoločnosť po celý čas nášho pobytu.

Jakub Uličný