Klubová súťaž modelárov
               

Klubová súťaž modelárov

Dátum: 04.03.2019  |  Autor: Janko  |  Kategória: nekategorizované

Pod záštitou AMAVET klubu 836 Nitra  sa 12. februára uskutočnila žiacka súťaž plastikových modelov MK Zobor. Bola určená pre členov nášho modelárskeho krúžku a poctivo sa ho zúčastnili všetci, dokonca aj maródi poslali svoje modely do súťaže.

Naši mladí predstavili svoje modely a odborná porota zložená zo starších členov posúdila ich kvalitu a udelila ceny. Vyhral každý, pretože porota nielen hodnotila a rozdávala ceny, ale každý účastník súťaže dostal aj cenné rady ku svojej práci, čo sa napokon odzrkadlilo aj na súťaži ModelFest, konanej 16. februára v Rimavskej Sobote, odkiaľ si Dominika Vnuková priniesla dve medaile.

Text: Jaroslav Vnuk,

Foto: Jaroslav Mucha