Experiment z LaBák-u: Miešanie vody
               

Experiment z LaBák-u: Miešanie vody

Dátum: 09.01.2019  |  Autor: Janko  |  Kategória: nekategorizované

James Prescott Joule objavil súvislosť medzi dejmi mechanickými a tepelnými. Túto súvislosť – zjednodušene povedané – môžeme chápať tak, že vodu môžeme, okrem iného, ohriať len jej miešaním.

Bližšie informácie o jeho prácach si môžete prečítať v článku na stránke:

http://www.mladyvedec.sk/archiv/archiv-37-cisla/889-james-prescott-joule-objavil-rovnost-tepla-a-mechanickej-prace.html

Na realizáciu tohto pokusu budeme potrebovať kuchynský mixér (prípadne vŕtačku s miešadlom), primerane veľkú nádobu (približne 2 litre) - jej veľkosť závisí od veľkosti mixéra/miešadla, vodu a teplomer.

Do nádoby nalej vodu, nechaj ju aspoň hodinu odstáť, aby sa jej teplota ustálila približne na izbovú teplotu. Pred začatím pokusu odmeraj jej teplotu. Potom ju začni miešať mixérom na čo najvyšších otáčkach a každú minútu si zapisuj jej teplotu (pri meraní teploty vypnite mixér/miešadlo). Celkový čas realizácie pokusu musí byť aspoň 15 minút. Opíš svoje pozorovanie, odfoť svoju aparatúru, znázorni závislosť teploty vody od času miešania v tabuľke a na grafe. Na základe údajov o mixéri (výkon, príkon, iné) urči mernú tepelnú kapacitu vody. Ktoré faktory najviac ovplyvňujú nepresnosť merania? Akým spôsobom dokážeme eliminovať ich vplyv?

Experiment bol uverejnený v II. kole AMAVET-áckej súťaže LaBáK https://labak.net/. LaBáK je multidiciplinárny seminár, ktorý spája rozdielne predmety - matematiku, fyziku, biológiu, chémiu, geovedy - do jedného celku.

Autor úlohy: Ing. Mgr. Martin Hriňák

Fotografia: pixabay.com

Projekt podporila Nadácia pre deti Slovenska z verejnej zbierky Hodina deťom.