Zvedaví vedci, radi Vás privítame!
               

Zvedaví vedci, radi Vás privítame!

Dátum: 09.01.2019  |  Autor: Janko  |  Kategória: nekategorizované

Bavia ťa pokusy? Rád ich vysvetlíš druhým? Si kreatívny a rád pracuješ v tíme? Pridaj sa do nášho tímu Zvedavých vedcov! Milí pedagógovia, máte na vašej škole takýchto žiakov?


Sekretariát AMAVET-u už piaty rok realizuje vzdelávanie animačného programu Zvedaví vedci, ktoré je akreditované Ministerstvom školstva, vedy výskumu aj športu SR a absolvent získa osvedčenie o odbornej spôsobilosti s celoštátnou platnosťou. Toto školenie pozostáva z tvorivých aktivít, pokusov, hier, či kurze prvej pomoci a aj z práce s deťmi.

Je to niekoľko desiatok hodín zábavy, spolupráce a bádania. Prihlásiť sa môžu žiaci vyplnením tohto krátkeho formulára http://bit.ly/2Qul1kz. Následne zašleme podrobné informácie a program školenia. Školenie sa uskutoční v Bratislave, na sekretariáte AMAVET-u, Hagarova 4 a počas Dňa detí v termíne 31. 5. – 2. 6. 2019.

Tešíme sa, že ťa spoznáme a ty spoznáš nás.

Za tím lektorov animačného programu Zvedaví vedci AMAVET,

Dávid Richter