JUNIOR INTERNET AMAVET 2019 – 14. ročník
               

JUNIOR INTERNET AMAVET 2019 – 14. ročník

Dátum: 14.12.2018  |  Autor: Janko  |  Kategória: nekategorizované

14. ročník konferencie Junior Internet sa uskutoční 5. - 6. apríla 2019 v priestoroch FIIT STU v Bratislave. Prihlasovanie spustíme 1.1.2019, sledujte nás na www.juniorinternet.sk

Junior Internet je súťažná konferencia pre začínajúcich webových programátorov, grafikov a dizajnérov, programátorov mobilných aplikácií a blogerov a je živnou pôdou na objavovanie talentov v oblasti informačných technológií. Celoslovenská súťažná konferencia Junior Internet zvyšuje digitálne zručnosti žiakov základných a stredných škôl. Hlavným cieľom je prispieť k podpore digitálneho vzdelávania a upevnenia kreatívneho myslenia s cieľom prispievať k rozvoju informačných technológií v bežnom živote. Konferencia si tiež kladie za cieľ sekundárne prispieť k zvýšenému záujmu žiakov stredných škôl o štúdium vo vednom odbore informatika a počítačové inžinierstvo. Junior Internet prináša pozitívne dopady v podpore vzdelávania a popularizácii informatiky.

O čo ide?

Súťaž je určená žiakom, ktorí sa aktívne zaujímajú o tvorbu webových stránok, programovanie, internetovú grafiku a dizajn, písanie textov a blogov na webe, tvorbu internetových stránok so vzdelávacím obsahom.

Kto sa môže zapojiť?

Žiaci základných a stredných škôl do 20 rokov, ktorí nemajú ukončené stredoškolské vzdelanie. Prihlásiť sa môže individuálny súťažiaci alebo tím autorov v maximálnom zložení troch autorov.

Ako sa zapojiť?

Máte nápad na web, grafiku, blog alebo aplikáciu, prípadne ste už niečo vytvorili? Prihláste sa na stránke súťaže www.juniorinternet.sk a pokúste sa vyhrať! Ak by ste sa náhodou na to sami necítili, oslovte kamaráta a vytvorte niečo spoločne.

Termíny

Prihlasovať sa môžete do 28.2.2019, kedy organizátor spresní deň uzávierky súťaže. Po uzávierke nasleduje hodnotenie prihlásených prác odbornou komisiou, následne v prvej polovici marca organizátor na stránke súťaže www.juniorinternet.sk zverejní výsledky a pozvaným účastníkom zašle e-mailom ďalšie pokyny k ich účasti na súťažnej konferencii, ktorá sa koná koncom marca.

Ako to bude prebiehať? Pozrite si posledný ročník tu:

https://www.youtube.com/watch?v=vmIIfdPyANo

Okrem rôznych hodnotných cien pre víťazov jednotlivých kategórií získajú ocenení zvýhodnenie pri prijímacom konaní na Fakultu informatiky a informačných technológií STU v Bratislave formou bodov podľa podmienok fakulty.

Prihlasovanie spustíme pred Vianocami, sledujte nás na www.juniorinternet.sk