Misia Mars 2
               

Misia Mars 2

Dátum: 14.12.2018  |  Autor: Janko  |  Kategória: nekategorizované

Tím AMAVET klubu 964 pri Gymnáziu Cyrila Daxnera z Vranova nad Topľou sa dňa 12.12.2018 zúčastnil finálového kola v auditóriu informačného centra Energoland Mochovce. Z celého Slovenska bolo na finále pozvaných pät tímov. Na podujatí vystúpili aj renomovaní slovenskí vesmírni bádatelia: astrobiologička Michaela Musilová v živom prenose z marťanskej misie na Havaji, Matej Poliaček, účastník simulovanej misie na Mesiac ESA – LEARN Mission a Rover team s ukážkou mobilného štvorkolesového robota Androveru 2.

Aj napriek tomu, že náš tím nezískal prvé oceňované miesto, zaujal spôsobom prezentácie svojho projektu.

V našom projekte išlo o návrh GCD bunky, ktorá by sa dala využívať nielen počas misie Mars, ale aj na iných misiách. GCD bunka je zariadenie, ktoré má slúžiť ako samostatné zariadenie pre potreby výskumu, zabezpečenia stravy a iné nevyhnutné experimenty. Okrem vytvorenia izolovaných podmienok v GCD bunke, tieto dokážu medzi sebou navzájom komunikovať a posielať informácie do strediska.

Náš tím tvorili členovia klubu: Anna Mária Kočišová, Janka Motešická, Barbora Mekelová a Matej Gajdoš. Všetci odviedli skvelú prácu, získali nové skúsenosti a hlavne sa príjemne zabavili počas realizácie projektu.

Víťazom sa stal tím z Gymnázia F. V. Sasinka v Skalici a tvorili ho Patrik Jozefovič, Ivan Čermák, Patrik Modrovský, Monika Klásková, Tomáš Štrba a garant experimentu Mgr. Zuzana Formánková s projektom „Využitie vlasov a ochlpenia ako hnojiva rastlín pri ceste na Mars“.

Ing. Ján Motešický, garant experimentu z Gymnáziu Cyrila Daxnera, vedúci AMAVET klubu 964, Vranov nad Topľou