ANJELI AMAVET-u DEŤOM
               

ANJELI AMAVET-u DEŤOM

Dátum: 14.12.2018  |  Autor: Janko  |  Kategória: nekategorizované

Predvianočné obdobie adventu je už tradične spomienkou na tých, ktorí k svojmu úsmevu do života potrebujú vdýchnuť pocit dobra od druhých. Dávame im pocítiť, že nie sú so svojimi problémami, či už zdravotnými, alebo existenčnými, sami. V AMAVET-e napĺňame ich potreby počas celého roka a najmä počas letných prázdnin, kedy sa za podpory našich ANJELOV, rôznych donorov a partnerov, deti zúčastňujú v tábore pri mori na Makarskej riviére. Týmto sa chceme všetkých našim ANJELOM srdečne poďakovať za rok 2018. Bližšie v priloženej Záverečnej správe Anjeli deťom. Okrem uvedených partnerov ďakujeme aj Nadácii vzdelanie a zdravie, Nadácii Volkswagen a mnohým anonymným jednotlivcom, ktorí sú tak skromní, že si nezakladajú na zverejnení. Rovnako si želáme aj do budúceho roka, aby pod pomyselný vianočný stromček sme dostali veľký balík prísľubov od ľudí, firiem, spoločností, ktorí sa chcú aj v roku 2019 stať našimi ANJELMI. Veď takých príbehov ako vám pripájame do prílohy je neúrekom.

ĎAKUJEME!