Zážitok, ktorý vás môže inšpirovať
               

Zážitok, ktorý vás môže inšpirovať

Dátum: 14.12.2018  |  Autor: Janko  |  Kategória: nekategorizované

Ak ste sa doteraz ešte neodhodlali svojim žiakom alebo sebe rozšíriť vedomosti o bádateľských aktivitách vo vede a technike návštevou Európskeho laboratória pre časticovú fyziku – CERN, dávame vám do pozornosti jeden z mailov, ktorý dostal v týchto dňoch náš nový koordinátor poznávacích podujatí Mgr. Lukáš Procháska, PhD.:

„Dobrý deň pán Procháska. V prvom rade by som sa chcela poďakovať opätovne za exkurziu v CERN-e. Miro ako sprievodca bol fantastický a chcem určite veľmi poďakovať šoférom, ktorí mali trpezlivosť,  ale aj za ich úsilie a bezpečnú jazdu. Veľmi ďakujem. Tak ako som sľúbila posielam články, ktoré nám zverejnili o CERN-e v našich lokálnych mediach. Zároveň Vás chcem požiadať, ak by bolo možné začať pripravovať CERN 2019 pre našu školu. Vidím to veľmi reálne opäť v čase Festivalu vedy a techniky AMAVET 2019 a zároveň by sme chceli o deň predĺžiť tak, aby sa žiaci dostali do podzemia. Budem brať zasa isto cely autobus.“

Milí naši čitatelia, Lukáš čaká aj na váš mail alebo telefonát (prochaska@amavet.sk, 0905 506 312, 02/44 87 23 31), v ktorom vám objasní všetky dotazy, aby ste po absolvovaní CESTY ZA VEDOU mali taký príjemný zážitok ako pani Jánošíková:

40 študentov Gymnázia na Ulici 1. mája  v Malackách sa v dňoch 7. – 11. 11. 2018 pod vedením Mgr. Jánošíkovej a Mgr. Bergerovej, PhD., zúčastnilo exkurzie do švajčiarskeho CERN-u. Exkurzia naviazala na bádateľské aktivity žiakov, ktoré realizujú v škole v rámci predmetu Experimentálne vedy.

Po absolvovaní dlhej a náročnej cesty sme hneď prvý deň navštívili interaktívnu expozíciu Technorama v meste Winterthur.  Technorama je najväčšie vedecké centrum, expozícia, v Európe, kde si návštevníci môžu exponáty aj chytiť a vyskúšať rôzne pokusy. Tri hodiny v expozícii ubehli ako voda, ale študenti si mohli vyskúšať viac ako 500 pokusov z oblasti fyziky, chémie a biológie.

Počas druhého dňa sme navštívili CERN, kde sme sa dozvedeli o fungovaní urýchľovača častíc, ako sa žiaci v budúcnosti môžu dostať na stáž priamo do CERN-u, ale aj to, čo všetko sa v CERN-e skúma. Študenti sa o problematiku intenzívne zaujímali a kládli veľa otázok. V popoludňajších hodinách sme si prešli historické časti Ženevy.

Posledný deň sme sa lanovkou vyviezli na vrch Säntis, ktorý sa týči do výšky 2505 metrov n.m. Horský masív Alpy sa  pred nami rozprestieral v celej svojej kráse. Po krásnom výhľade nás čakala dlhá cesta domov a zvítanie sa s rodičmi.

Naše poďakovanie patrí AMAVET-u, vďaka ktorému sme sa tejto exkurzie mohli zúčastniť. Pán   sprievodca neúnavne odpovedal na všetky otázky a študentom poskytoval veľmi zaujímavé informácie. Cestou do Švajčiarska i nazad sa   veľa dozvedeli  o krajinách, cez ktoré sme postupne prechádzali. Oboznámili sa so zaujímavosťami daných regiónov a osobnosťami, ktoré v týchto regiónoch žili.

Júlia Jánošíková

Viac na: www.amavet.sk