Regionálny turnaj FIRST LEGO League s AMAVET-om
               

Regionálny turnaj FIRST LEGO League s AMAVET-om

Dátum: 14.12.2018  |  Autor: Janko  |  Kategória: nekategorizované

Na základe dohody o spolupráci s občianskym združením FLL Slovensko a AMAVET-om bol klub AMAVET 937, so sídlom pri SŠ Kremnička, poverený zorganizovať regionálny turnaj FIRST LEGO League (FLL). Je to najväčšia robotická súťaž pre mládež na svete, ktorej sa zúčastňuje viac ako 200 tisíc detí približne z 80 krajín sveta. Na Slovensku to bol už 11. ročník.

Turnaj sa uskutočnil 7. decembra v Spojenej škole Kremnička v Banskej Bystrici.  Do súťaže sa prihlásilo 11 tímov s celkovým počtom súťažiacich 92 žiakov základných a stredných škôl a 11 trénerov. Súťažne kategórie  turnaja boli Robot desing, Tímová práca, Prezentácia výskumného projektu a Robot Game.  Porotcovia pre hodnotenie jednotlivých kategórií boli  Ing. Ján Pavlovkin, PhD. v kategórií Robot Desing. Mgr. Mária Bačíková a Mgr. Pavol Strmeň v kategórií Prezentácia výskumného projektu – Život a cestovanie vo vesmíre.  Mgr. Miloš Medveď v kategórií Tímová práca. V úlohe rozhodcov v kategórií Robot game boli študenti z Gymnázia J.G. Tajovského, SPŠ J. Murgaša Banská Bystrica a Gymnázia Ľ. Štúra zo Zvolena pod vedením študentky Barbory Kubišovej. Úlohou pre súťažné tímy bola príprava a naprogramovanie robotov, postavených zo stavebníc LEGO a ich používanie v jednotlivých kategóriách na splnenie zadaných tém. Celkovým víťazom sa stal tím Gymkáči – SŠ- Gymnázium M. Galandu, Turčianske Teplice. Cenu poroty získal tím Zeus zo ZŠ, Trieda SNP 20, Banská Bystrica. Najlepšie tímy postupujú do ďalších semifinálových a finálových kôl, prípadne až na celosvetový festival.  V celej strednej Európe súťaž zastrešuje občianske hnutie Hands on Technology.

Poďakovanie za úspešný priebeh súťaže patrí členom AMAVET klubu Mgr. Márií Pasztorovej, Ing. Róbertovi Sviatkovi, Mgr. Simone Bigasovej, Bc. Blanke  Hraškovej, Ing. Jarmile Kubišovej, a riaditeľovi SŠ PaedDr. Milanovi Ponickému. Chceme poďakovať aj Mgr. Slavomíre Vogelovej  za vecné ceny pre súťažiacich od spoločnosti StVPS .

                                                                              

Vladimír Kováčik, regionálny organizátor FLL, vedúci AMAVET klubu 937 pri SŠ, Kremnička 10, Banská Bystrica