MILSET Expo-Sciences Europe 2018
               

MILSET Expo-Sciences Europe 2018

Dátum: 17.10.2018  |  Autor: Janko  |  Kategória: nekategorizované

Gdynia, Poľsko

So začiatkom prázdnin začali aj prípravy na dlho očakávanú udalosť ESE 2018, na ktorú sme postúpili z celoslovenského kola FVAT v novembri 2017. Tohto roku nás na medzinárodnej výstave vedeckých projektov privítali naši severskí susedia v jednom z najlukratívnejších poľských prístavných miest, v Gdyni. Na Expo sa stretlo 300 účastníkov z 29 krajín so 119 projektmi. Medzi nimi sme boli aj  my, delegácia zo Slovenska, a mali sme tú česť okrem prezentácie nášho projektu súčasne aj reprezentovať našu krajinu a kultúru.

Naše práce boli predstavené v dvoch kategóriách a to Biológia, v ktorej nás reprezentovala Dagmar Budd s prácou o bioindikátoroch znečistenia vodných tokov (písali sme o nej v septembrovom čísle eRevue) a Filip Fábik, ktorý predstavil prácu, kde ukázal, že červy nám môžu pomôcť k zelenej planéte tým, že dokážu svojimi slinnými enzýmami rozkladať polystyrén. V kategórii Medicínske vedy svoj projekt predstavila Jana Čorňáková, ktorá sa zaoberala vplyvom sekundárnych metabolitov na ľudské nádorové bunky. Okrem prezentácie pri svojich stánkoch sme mali možnosť predstaviť naše práce na pódiu širšiemu publiku a viesť zaujímavé diskusie o danej problematike.

Celé podujatie sa nieslo vo veľmi príjemnej, ba až rodinnej atmosfére k čomu prispela otvorenosť, ústretovosť a komunikatívnosť všetkých účastníkov, organizátorov a dobrovoľníkov. Počas výstavy boli pre nás prichystané rôzne workshopy ako aj kultúrne podujatia, ktoré si pripravili účastníci z rôznych kútov sveta. Spoločný čas s ostanými účastníkmi sme trávili každý večer aj po skočení výstavy, kedy sme si obzreli nočný prístav v Gdansku alebo najdlhšie mólo v Európe, ktoré je súčasťou pobrežia ďalšieho krásneho mesta Sopot. Vďaka poľským aerolíniám, ktoré nám zrušili náš let z Varšavy do Košíc sme si náš pobyt v Poľsku predĺžili a našli čas aj na obhliadku historickej časti hlavného mesta, Varšavy.

Ďakujeme AMAVET-u za všetku podporu, bez ktorej by sme nemali možnosť zažiť tento úžasný týždeň plný nových skúseností a priateľstiev.

Ďakujeme AMAVETU za všetku podporu, bez ktorej by sme nemali možnosť zažiť tento úžasný týždeň plný nových skúseností a priateľstiev, AXA Nadačnému fondu v Nadácii Pontis za finančnú podporu projektu a samozrejme našej pani učiteľke RNDr. Miriam Feretovej a Doc. RNDr. Kataríne Štroffekovej, PhD. z UPJŠ za odborné konzultácie.

Jana Čorňáková