Bližšie k vedomostiam
               

Bližšie k vedomostiam

Dátum: 17.10.2018  |  Autor: Janko  |  Kategória: nekategorizované

„Školenie projektového manažmentu“. Pozvánka s týmto názvom nám do AMAVET-u prišla od spoločnosti Dell, s.r.o. Už názov ma oslovil, a keď som si pozrela pozvánku bližšie a dozvedela sa, že školenie je určené pre neziskové organizácie, prihlásila som seba aj kolegu Dávida. A dobre som urobila. Záujem bol veľký, každá dobrá organizácia chce mať svoj projektový manažment „vymakaný“. Veď predsa projekty sú jeden zo zdrojov príjmov a častokrát aj najdôležitejší. Tak ich teda chceme robiť najlepšie ako vieme.

V Bratislave na Fazuľovej ulici nás na šiestom poschodí čakalo milé, aj nemilé prekvapenie. Občerstvenie bolo chutné už na pohľad, ale nestačili sme sa ho ani dotknúť a už nás školitelia rozdelili do skupín. Dávid patril k jednej skupine a ja som sa presunula do druhej. Nakoniec sa nám to vyplatilo. Organizácií na školení bolo dokopy 14 a takto sme ich mohli viac spoznať. Vymenili sme si mnoho skúseností. Hlavne pre mňa to bolo niečo úplne iné a nové, s AMAVET-om a jeho prostredím sa len zoznamujem. Projektoví manažéri Dell-u nám prezentovali základné informácie o projektovom manažmente, ako je riadenie projektu, plánovací proces, riadenie kvality a aj riziká a komunikácia. Čo však bolo ešte dôležitejšie je, že odprednášané teoretické znalosti sme si mohli vyskúšať „za jazdy“ na praktických cvičeniach, respektíve reálnych projektoch.

A keďže máme projektov v AMAVET-e viac než dosť, tak sme sa mali aj čo učiť. Spracovávali sme nové informácie, poznatky, skúsenosti z business prostredia, ale aj z prostredia iných organizácií. Hlavne ako naučené vedomosti pretaviť do našich plánov, projektov a čo najlepšie a najefektívnejšie ich úspešne dotiahnuť do konca. S  hlavou plnou informácií a vedomostí sme s dobrým pocitom, certifikátom pod pažou, radostne ukončili školenie.

Denisa Vaculčíková, AMAVET