9. MURGAŠOVE DNI aj s AMAVET-om
               

9. MURGAŠOVE DNI aj s AMAVET-om

Dátum: 17.10.2018  |  Autor: Janko  |  Kategória: nekategorizované

Od 18. do 19. októbra sa uskutočnia už deviate Murgašove dni na Súkromnom gymnáziu v Lučenci. Sú zamerané na integráciu obsahov a inováciu postupov pre vzdelávaciu oblasť človek a príroda. V praktickej časti tematicky zamerané na Svetový deň monitorovania vody. Ideálne pre učiteľov fyziky, chémie, biológie, matematiky a techniky na základných  školách a osemročných  gymnáziách. Výstupom stretnutia bude metodický podporný materiál z burzy námetov, ktorý bude zaslaný účastníkom Murgašových dní po spracovaní prezentovaných príspevkov.