Zasaďte to, čo bude ďalej rásť
               

Zasaďte to, čo bude ďalej rásť

Dátum: 05.09.2018  |  Autor: Janko  |  Kategória: nekategorizované

V rámci monitoringu AMAVET-u vám ponúkame nasledujúcu možnosť získať financie prostredníctvom projektov. EEA nadácia v roku 2018 podporí projekty, ktoré sa týkajú nasledovných oblastí: 

  1. Charitatívna oblasť, t.j. prípady zjavnej ľudskej a sociálnej núdze – tam, kde sa najťažšie hľadá pomoc, podporou ľudí a organizácií pracujúcich v tejto oblasti, jedným slovom tam, kde sa hasí to, čo už horí a páli.
  2. Rozvojové projekty v oblasti vzdelávania, kultúry, komunitných aktivít, demokratizácie a humanizácie spoločnosti, ochrany prírody, atď., pričom spoločným menovateľom podporených aktivít v tejto oblasti je zasadiť to, čo bude ďalej rásť.

V nadácii EEA sa držia zásady podporovať ľudí, projekty a aktivity, ktoré spravia svet aspoň o kúsok lepším.

Viac na: https://www.eea.sk/nadacia/

Ján Nemec