Na odovzdávaní cien LEAF AWARD nechýbal AMAVET
               

Na odovzdávaní cien LEAF AWARD nechýbal AMAVET

Dátum: 18.06.2018  |  Autor: Janko  |  Kategória: nekategorizované

LEAF Award je program rozvoja a podpory do výšky až 5 tisíc eur, ktorý Šikovné makovice počas jedného roka individuálne rozvíja v spolupráci s tímom skúsených odborníkov, ktorých vie LEAF zabezpečiť vďaka množstvu partnerov medzi firmami, expertmi z najrôznejších oblastí a aj vďaka veľkej LEAF komunite. Cenu Šikovných makovíc získali aj účastníci Festivalu vedy a techniky AMAVET, konkrétne Peter Škripko s projektom „Potenciálne využitie lignínu a prírodných olejov v prevencii pred UVA a UVB žiarením“, na ktorom pracuje Peter so spolužiakom Jánom Maťufkom a Filip Geib s projektom „Monitoring kvality ovzdušia v Liptovskom Mikuláši“.

Tretí ročník LEAF AWARD priniesol niekoľko noviniek. Okrem tradičných cien pre aktívnych žiakov základných a stredných škôl - Šikovných makovíc - sa ceny po prvýkrát udeľovali aj v rámci programu Individuálny rozvojový program učiteľov a v rámci portálu SPAP - Slovak Professionals Abroad Program. Za AMAVET bol nominovaný seminár LaBáK do zahraničnej sekcie, konkrétne Michal Zajaček, ktorý sa rozvoju seminára dlhodobo venuje zo svojho súčasného pôsobiska na Max Planck Inštitúte v Bonne v Nemecku. “LaBáK, ako aj iné podujatia AMAVET-u, nepochybne spĺňanú základné kritériá v rámci organizácie LEAF - Charakternosť, Excelentnosť, Podnikavé líderstvo, Angažovanosť. Za takmer 30 rokov existencie AMAVET-u sa mu podarilo prekonať veľký kus cesty v rámci podpory mimoškolských vedecko-technických aktivít a v súčasnosti je AMAVET a jej podujatia vlajkovou loďou podpory aktívneho zapojenia mladých do týchto aktivít na Slovensku,” dodáva Michal Zajaček, ktorý s AMAVET-om spolupracuje 10 rokov.

Michal Zajaček, ktorý je spoluzakladateľ semináru LaBáK, bol nominovaný do kategórie Slovákov žijúcich v zahraničí. Prehľad nominovaných projektov v tejto kategórii nájdete na stránke:

https://spap.leaf.sk/leaf-award/

Cenu v tejto kategórii napokon získal projekt Jozefa Maruščáka CaseCrunch, ktorý je zameraný na faktory ovplyvňujúce súdne spory. Aj napriek neudeleniu ceny, LaBáK  získal veľmi dobré záverečné hodnotenie a celková odozva hodnotiacej komisie bola pozitívna. “Cítili sme jednoznačnú podporu zo strany komisie. Budeme robiť všetko preto, aby seminár LaBáK pokračoval aj v nasledujúcich rokoch a aby sa postupne vylepšoval a bol čoraz príťažlivejší pre žiakov rôznych vekových kategórii,” dodal Dávid Richter z AMAVET-u, ktorý sa zúčastnil odovzdávania cien.

 Zdroj: Michal Zajaček, Peter Škripko, Dávid Richter