Vedecká súťaž v meste ležiacom na dvoch kontinentoch
               

Vedecká súťaž v meste ležiacom na dvoch kontinentoch

Dátum: 14.05.2018  |  Autor: Janko  |  Kategória: nekategorizované

Cesta na medzinárodnú vedeckú súťaž 27th Dr. Ibrahim Arıkan MEF Educational Institutions Research Projects Contest sa začala v nedeľu 6.5.2018 na medzinárodnom letisku v Košiciach.

V Istanbule nás už čakali dobrovoľníci. V neskorú nočnú hodinu sme sa ubytovali v hoteli v centre mesta. Pondelok sa niesol v znamení inštalácie posterov a obhliadky významných pamiatok Istanbulu. Navštívili sme chrám Hagia Sofia, Modrú mešitu, mauzóleum tureckých sultánov. Predstavovanie vedeckých prác začalo v utorok v troch kategóriách Biológia, Fyzika, Chémia. Počas dňa nás navštívilo množstvo študentov MEF Univerzity a členov odbornej komisie. Večer pre nás organizátori pripravili plavbu na mori, v prielive Bospor, medzi európskou a ázijskou časťou Istanbulu. Po slávnostnej večeri nasledovala diskotéka. V stredu pokračovali vedecké obhajoby, po ktorých nasledovalo predstavenie krajín. Jednotlivé štáty si pripravili program, v ktorom priblížili svoje tradície. Našu krajinu sme predstavili videom o Slovensku a spevom piesne Na kráľovej holi v tradičných krojoch. Po programe nasledovala ochutnávka tradičných jedál a nápojov. V posledný súťažný deň, v stredu, nás navštívil najväčší počet porotcov. Po ukončení súťaže sme sa presunuli do múzea voskových figurín “Madame Tussauds”, kde sme mali možnosť sa odfotiť s významnými osobnosťami Turecka, svetových dejín, športu, hudby a filmu. V piatok skoro ráno sme sa metrom presunuli do centra mesta, kde sme si obzreli Basilica Cistern a Sultánsky palác Topkapi. Z obhliadky mesta sme sa presunuli na MEF Univerzitu, kde nás čakalo vyhlasovanie výsledkov. Program obohatili talentovaní žiaci a študenti MEF základnej s strednej školy, klaviristi a tanečníci. Po príhovoroch organizátorov súťaže sa k nám prihovorili aj významní zástupcovia tureckých firiem. Medzi vyhodnotenými projektmi nechýbali ani zástupcovia slovenskej delegácie. S Jánom Maťufkom sme obsadili s projektom Potenciálne využitie lignínu a prírodných olejov v prevencii pred UVA a UVB žiarením 2. miesto v kategórii Biológia. Všetci členovia slovenskej delegácie sme sa presunuli na spoločnú večeru. V priebehu soboty sme sa šťastne vrátili domov.

Chceli by sme sa poďakovať za finančnú podporu Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR a Nadácii AXA. Za odbornú podporu ďakujeme Asociácii pre mládež vedu a techniku AMAVET, Katedre Biofyziky UPJŠ, RNDr. Petrovi Gálovi z Ústavu Farmakológie UPJŠ, Mgr. Mariánovi Babinčákovi za konzultácie, RNDr. Miriam Feretovej za koordináciu celého projektu a ďalším učiteľom z Gymnázia sv. Mikuláša v Prešove.

Peter Šripko